Sommerjobb 2019 hos Nye Veier, E39 Sørvest

Stillingsbeskrivelse

 

NYE VEIER AS

 

 

 

 

Stillingsbeskrivelse

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire utbyggingsområder.

Prosjektporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på omlag 150 mrd. kroner. Nye Veier AS er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Nye Veier ønsker å knytte til seg studenter som ønsker å lære og ikke minst bidra i sommermånedene 2019.

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som studerer fag som er relevante for selskapet. Nye Veier vil kunne tilby oppgaver som er relevante for studiene, men oppgavene vil også variere avhengig av prosjektet og hva som må løses.

Utdannelse/Kompetanse/Fagområder:

Pågående høyere utdannelse, fortrinnsvis masternivå, men dette er ikke er krav.

Vi ønsker gjerne kandidater med utdannelsesløp innen relevante miljøfag/ytre miljø og de tradisjonelle vei fagene som veg, VA/drenering, bru og tunnel, I tillegg er det høyst aktuelt med studenter som interesserer seg for og har kompetanse innen BIM, digitalisering og prosjektstyring.

Personlige egenskaper:

  • Fleksibel, med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • Motivert for å arbeide og lære i en dynamisk byggherreorganisasjon
  • Være proaktiv og ha evne til å ta initiativ
  • Analytisk, strukturert og målrettet
  • Høy integritet ansvarsfull og selvstendig

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

Frist: Snarest og innen 17.2.2019 

Kontaktpersoner

Kristian Aarsnes Abrahamsen
Telefonnummer: +47 91 36 79 99
Steinar Jonasen Instefjord
Telefonnummer: +47 94 85 72 02