Sommerhjelp Infrastruktur

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. juni, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Planavdelingen er en av 6 landsdekkende enheter innenfor Infrastrukturdivisjonen og består av ca 60 kompetente medarbeidere. Avdelingens ansvar er å sikre effektiv planproduksjon med kvalitet, samt forvalte jernbanenes  interesser overfor eksterne utviklere. Vi søker sommerhjelp i perioden 5.8 - 1.9.2019.

Arbeidsoppgaver

  • Vi er på jakt etter en student som har kompetanse og kjennskap til ulike programvarer innen design, samt forståelse for kommunale arealplaner og som kan utvikle en kartdatabase med god og attraktiv design. Andre arbeidsoppgaver innen arealplanlegging må påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Kunnskap om programvare innen design
  • Forståelse for kommunale arealplaner
  • Kjennskap til kartdatabaser
  • Andre oppgaver innenfor arealplanlegging
  • Gode språkkunnskaper
  • norsk og engelsk

Personlige egenskaper

  • Til stillingen ønsker vi en student som har påbegynt masterutdanning innen arealplanlegging som er initiativrik og arbeidsom. Vi søker deg som er målbevisst, samarbeidsvillig og resultatorientert med evne til både å gi og skape entusiasme. 

Vi tilbyr

  • Lønn etter avtale og personalbillett med VYs tog. 

Kontaktpersoner

Ragnhild Lien
Telefonnummer: 92029214

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger