Skyutvikler

Utvikler skyplattform

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Som utvikler for skyplattform jobber du i et spennende kompetansemiljø sammen med utviklere og arkitekter, med videreutvikling og vedlikehold av vår interne Sky-/Kubernetes- og Dockerbasert plattform. Arbeidsoppgavene omfatter spesifisering og estimering, design av løsning, testing og dokumentasjon. 

Du får store faglige utfordringer og muligheter til å utforme etatens sentrale infrastruktur og løsninger. Du vil være med på å videreutvikle det sterke fagmiljøet vi allerede har. Kontorplass i Drammen eller Skien.

Kontorsted Drammen blir i DBC - Drammen stasjon Business Center, et nytt og lekkert kontorbygg rett ved Drammen stasjon (Strømsø Torg). Les mer om kontorbygget og fasilitetene her: https://dbc.no/

Kvalifikasjoner

IT-utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 

Vi legger vekt på

 • erfaring fra softwareutvikling, helst med fokus på kontinuerlige leveranser og automatisering av infrastruktur 
 • erfaring fra arbeid med Java, og helst Golang siste to år  
 • kvalitetsbevissthet i forhold til koden du leverer; modellering (DDD), "clean code", overvåking og testing
 • erfaring som utvikler i team basert på smidige metoder
 • erfaring som ledende utvikler, f. eks. som "tech lead" er ønskelig 
 • bred kunnskap om utviklingsspråk/-rammeverk, applikasjonsservere, databaser og integrasjonsplattformer 
 • god kjennskap til muligheter innenfor skyplattformer, fortrinnsvis OpenShift, Kubernetes og Docker 
 • kjennskap til muligheter og teknologi innenfor automatisert integrasjon og installasjon 
 • erfaring med tjenesteorienterte arkitekturer basert på SOAP- eller REST-prinsipper, mikrotjenestearkitekturer 

Vi ser etter deg...

...som er strukturert og har stor gjennomføringsevne; er smidig - med gode samarbeidsevner og en god bidragsyter til teamet så vel som til et godt arbeidsmiljø. Du kan vise til gode resultater - fortell oss mer om dette i intervjuet!  

Stort engasjement og faglig utvikling

Vi tilbyr 

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø i flotte og lyse kontorbygg med fin beliggenhet i sentrum av Drammen (se flere detaljer om DBC over) eller i Skien.
 • lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om det.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Kontakt seksjonssjef Claes Åge Johansen på tlf. 970 64 254 for en hyggelig prat!

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger