Skred, flom og miljø i arealplanleggingen- viktigere enn noen gang!

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

NVE har to ledige stillinger for deg som ønsker å bryne deg på sammensatte faglige utfordringer innen arealplanlegging.  Tett kontakt med kommuner og andre myndigheter vil være en viktig del av arbeidshverdagen din. Naturfarehendelser i nyere tid, konsekvenser av klimaendringer og økt fokus på naturfarer i samfunnet gjør dette til et spennende og viktig fagfelt som er i rask utvikling. Arealplan er ett av fagområdene som har høy prioritet  NVE og har fått økte ressurser. To erfarne medarbeider har gått over til andre oppgaver i NVE og vi søker derfor etter to nye medarbeidere som vil ha arbeidssted ved NVEs regionkontor i Hamar.   NVEs rolle innen arealplanlegging omfatter å gi uttalelser til arealplaner og veilede kommunene med å ta hensyn til flom- og skredfare, unngå skader fra overvann, samt ivareta vassdragsmiljø og energianlegg. Du vil i utgangspunktet arbeide med saker i egen region, men du må også regne med å arbeide med saker i andre deler av landet ved behov.   I seksjon for arealplan i skred og vassdragsavdelingen vil du ha om lag 22 faglig dyktige kollegaer. Noen av disse vil sitte på samme kontor som deg, mens andre vil være fordelt på NVEs øvrige regionkontor og hovedkontoret i Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • behandle og gi uttalelser til kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven innen NVEs fagområder: Flom, skred, overvann, vassdragstiltak og energianlegg.
 • veilede kommuner om hvordan aktuelle fagfelt skal ivaretas i arealplanleggingen.
 • faglig samarbeid med andre statlige etater.
 • bidra i utvikling av NVEs arbeid med arealplanlegging.

Det kan være aktuelt å bidra i beredskapssituasjoner. Jobben vil innebære noe reisevirksomhet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere utdanning med relevant fagområde på masternivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende masternivå.
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk.
 • god formidlingsevne.
 • førerkort klasse B.

Fordelaktige kvalifikasjoner

 • erfaring med planlegging etter plan- og bygningsloven.
 • god innsikt og erfaring med bruk av GIS som verktøy i saksbehandling og analyser.
 • kompetanse i bruk og utvikling av digitale verktøy.
 • erfaring med saksbehandling i offentlig forvaltning, gjerne erfaring fra kommunal saksbehandling.
 • kompetanse innen flom, skred, overvann, vassdragsmiljø eller energianlegg.
 • erfaring med prosjektarbeid og arbeid i team, gjerne på tvers av fagmiljøer.

Personlige egenskaper

 • du er faglig engasjert.
 • du kan jobbe strukturert og selvstendig, men også godt i team med andre.
 • du evner å håndtere mange saker.
 • du har evne til å skape tillit og til å finne gode løsninger
 • du samhandler ryddig med både interne og eksterne aktører.
 • du har interesse for kunnskapsdeling og trives med formidling av faget.
 • du bidrar til godt samarbeid og arbeidsmiljø, også med kolleger med annet kontorsted.
 • personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

 • sterkt tverrfaglig miljø
 • innflytelse på viktige samfunnsområde
 • stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser
 • årslønn innenfor spennet kr 500 000 – 750 000 i stillingskode førstekonsulent/rådgiver/ seniorrådgiver ev. avdelings-/over-/senioringeniør (1407/1434/1364 ev. 1085/1087/1181) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.   Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.  Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).     

Kontaktpersoner

Kathrine Berg Nilsen
HR-kontakt
Telefonnummer: +47 413 32 165
Øyvind Leirset
Seksjonssjef
Telefonnummer: 40069485
Sigrid Johanne Langsjøvold
Seniorrådgiver arealplan, Hamar
Telefonnummer: 97644464

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger