Skadevareanalytiker til etterretning i det digitale rom

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenesten søker en analytisk og strukturert medarbeider til stilling som senioringeniør, med funksjon som skadevareanalytiker. 

Skadevareanalytikerens hovedoppgave er å produsere analyserapporter basert på statisk og/eller dynamisk analyse av binærfiler og skadevare (malware). 

Stillingene inngår i et tungt fagmiljø innenfor etterretning i det digitale rom. I det ligger muligheten til å jobbe med noen av Norges skarpeste hoder på et faglig satsningsområde med nasjonalt anliggende arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

Gjennomføre analyse av skadevare ved reversering av binærkode og/eller ved dynamisk analyse for å kartlegge og dokumentere blant annet skadevarens funksjoner

Bidra til å vedlikeholde og videreutvikle metoder, prosedyrer og verktøy relatert E-produksjon innen ansvarsområdet samt gi faglig veiledning, opplæring og kompetanseoverføring internt

Kvalifikasjoner

Det kreves: 

 • Bachelorgrad eller tilsvarende innen relevante tekniske fag. I særskilte tilfeller kan manglende formell utdanning kompenseres med relevant erfaring kombinert med etter- og videreutdanning
 • Erfaring med debugging og/eller verktøy som OllyDbg, WinDbg, GDB, IDA Pro
 • God kunnskap om grunnleggende informasjonssikkerhet
 • Oppdatert kompetanse på fagområdet skadevare
 • Relevant erfaring med C/C++
 • God kunnskap om assembly programmeringsspråk
 • Erfaring med bruk av Linux operativsystem

Det er ønskelig med:

 • Mastergrad innenfor relevante fagområder
 • Kjennskap til Etterretningstjenesten eller Forsvaret for øvrig
 • Erfaring innen et av følgende områder:
 • Analyse av nettverkstrafikk med for eksempel Wireshark
 • Relevant erfaring med analyse av sikkerhetshendelser
 • Scripting, fortrinnsvis Python

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper som samarbeidsevne og analytisk evne vurderes og vektlegges. 
 • Det kreves god muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk. Kandidatens evne til skriftlig fremstilling på norsk og engelsk vil også bli vurdert og vektlagt særskilt.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør (kode 1181) i lønnstrinn 65-78 /fra kr 576 100 til kr 754 900 pr år avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % som pliktig innskudd til Statens pensjonskasse 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne. 

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken over. Våre ledige stillinger blir publisert på Finn.no, Forsvaret.no/etjenesten og JUCAN.no. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert. 

For generell informasjon om Etterretningstjenesten klikk her.

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du her.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger