Sivilingeniør/master innen miljørådgivning

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vann og miljø-avdelingen i Asplan Viak har nå 190 rådgivere, og er en av landets ledende aktører innen vann- og avløpsfaget. Vi jobber tverrfaglig med mange spennende prosjekter i hele bredden innenfor vannforsyning, avløp, overvann, avfallshåndtering og miljø.

Vår oppdragsmengde er økende og vi har behov for en miljørådgiver ved vårt kontor i Trondheim.

Vi søker etter deg som er faglig engasjert og som ønsker å jobbe i et utviklende og tverrfaglig miljø.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver vil avhenge av kompetanse og interesser innen miljøfaget, men vil i hovedsak være rettet mot miljøgeologi:

 • Kartlegging av forurensning i jord, overflatevann og grunnvann, inkludert feltarbeid, risikovurdering og tiltaksplaner
 • Planlegging og oppfølging av tiltaksarbeider vedrørende forurenset grunn
 • Miljøovervåkning
 • Rådgivning ved forurensning i jord og vann
 • Prosjektledelse

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad/sivilingeniør innen miljøfag/miljøgeologi, og gjerne med fagvalg som hydrogeologi, kvartærgeologi, jord- og vannkjemi eller anleggs-/miljøteknikk.  
 • Erfaring fra rådgivningsvirksomhet, industri eller forvaltning, men nyutdannede med miljøfaglig utdannelse og faglige ambisjoner vil også bli vurdert
 • Gjerne erfaring fra feltarbeid og prøvetaking
 • God kjennskap til norsk miljølovgivning med tilhørende veiledere
 • Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsfull og pliktoppfyllende
 • Positiv og engasjert
 • Gode samarbeidsevner, initiativrik og løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • Faglig interessant miljø med mot, glød og respekt som våre kjerneverdier
 • Dyktige og hyggelig kollegaer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid, fem uker ferie i tillegg til fri i arbeidsdagene i påskeuken og romjulen
 • Studieturer, fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer  

Hvem er Asplan Viak?

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Les mer om Asplan Viak og se flere ledige stillinger