Sivilingeniør/ingeniør ved Regionsentral Nord i Alta

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statnett skal i årene som kommer styrke sentralnettet i Norge. Med dette skal vi bygge og drifte neste generasjon transmisjonsnett for å sikre ryggraden i det norske kraftsystemet.

Regionsentral Nord i Alta er organisert i divisjon Drift & marked (D&M). D&M har systemoperatøransvaret, og er anleggseier for Statnetts anlegg. Divisjonen forvalter ca. 11.000 km kraftledninger og kabler samt 150 stasjoner. Regionsentral Nord har ansvar for utøvelse av systemansvaret samtidig som enheten styrer og overvåker Statnett sine anlegg fra Sognefjorden til Russland. Utlandsforbindelser til Sverige, Finland og Russland styres og overvåkes også fra Regionsentral Nord. Arbeidet medfører stor innsikt i kraftsystemets virkemåte og innebærer utstrakt kontakt med kraftforsyningen i Norge.

Da en av våre systemdriftsingeniører har valgt å bytte stilling internt i Statnett, er vi nå på jakt etter en ny dyktig og motivert kollega til teamet vårt. Opplæring vil foregå over 6-9 måneder, og det vil i denne perioden kreves at medarbeideren er fleksibel med tanke på å ta deler av opplæringsløpet ved andre driftssentraler i Statnett. Noe reiseaktivitet må påregnes også etter opplæringsperioden.

Har du erfaring innen fagfeltet kraft og energi, og er motivert for nye utfordringer innen en av Norges viktigste bransjer? Vi ser fortrinnsvis etter deg med sivilingeniør-/ingeniørutdannelse innen fagretningen energi og miljø/elkraft.

Tar DU utfordringen?

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for koplinger i Statnett sine anlegg
 • Sørge for god personsikkerhet og sikker drift av anleggene
 • Koordinere driften i transmisjons- og regionalnettet
 • Håndtere driftsforstyrrelser og gjenopprette normal kraftforsyning etter feil
 • Driftssamarbeid med utenlandske kraftsystemoperatører
 • Tett samarbeid med andre enheter i Statnett
 • Prosjektdeltakelse i utviklingen av kraftsystemet
 • Delta i utvikling av verktøy og rutiner
 • Deltagelse i vaktturnus

Kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør /ingeniør, fagretning energi og miljø / elkraft / elektro
 • Personen som  tiltrer må kunne få nødvendig sikkerhetsklarering
 • Flytende muntlig og skriftlig norsk- og engelskkunnskaper
 • Kraftsystemforståelse

Personlig egenskaper

 • Har høy faglig integritet, er pålitelig, ansvarsbevisst og samvittighetsfull
 • Godt humør og gode samarbeidsegenskaper
 • Trives med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Strukturert, engasjert, initiativrik og interessert i bidra i det faglige og sosiale miljøet

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med seksjonsleder Hege B. Kristiansen, tlf. 78 93 20 19 eller mobil 9941 3157.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi  forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi  gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger