Sivilingeniør/ingeniør Vann og avløp

Stillingsbeskrivelse

Vi inviterer deg til å ta i bruk din innsikt innen vann- og avløpsteknikk for å løse utfordrende problemstillinger  i en stilling hvor du du vil jobbe selvstendig og tverrfaglig for å finne gode, bærekraftige løsninger som gir kunden merverdi. Oslo-kontoret har stor pågang av oppdrag innenfor infrastruktur og overvann . For denne rollen trenger du en utdannelse som ingeniør (bachelor/master) og 3-5 års relevant erfaring, men vi oppfordrer også nyutdannede til å søke. Er du vår nye Sivilingeniør/ingeniør Vann og avløp? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vår VA-avdeling

Som vår nye Sivilingeniør/ingeniør Vann og avløp blir du en del av vårt Oslo-kontor, hvor vi jobber med tverrfaglige prosjekter innen både privat og offentlig sektor. Du vil ha faglig tilknytning til avdelinger både nasjonalt og internasjonalt. Kontoret og avdelingen har et kompetent fagmiljø, og vi legger vekt på god takhøyde og humor i hverdagen. En hovedoppgave vil være å bidra til å videreutvikle det solide fagmiljøet vi har i Oslo.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Prosjektledelse fra ide til realisering
 • Rolle som oppdragsmedarbeider, fagansvarlig eller oppdragsleder avhengig av evner og interesser
 • Planlegging og prosjektering av varierte oppdrag innen tradisjonell VA- prosjektering
 • Renovering av VA-ledninger, NoDig
 • Overvannsproblematikk og fordrøyning
 • Beskrivelser og utredninger innen vann og avløp
 • Modellering av VA-systemer
 • Befaring og oppfølging av VA-anlegg

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

 • Utdannet sivilingeniør/ingeniør innen VA-faget
 • Er ansvarsbevisst og løsningsorientert
 • Har lokale markedskontakter
 • Interesse for markedsutvikling og tilbudsskriving
 • Erfaring med prosjekteringsverktøy som Autocad, Novapoint og evt. modelleringsprogrammer som Mike urban, HECRAS m.m.

I denne rollen vil det være en fordel om du også  har god formuleringsevne og kommuniserer godt både skriftlig og muntlig.

Velkommen til vår Vanndivisjon 

I Rambøll jobber et globalt team av vanneksperter for å sikre utviklingen av bærekraftige samfunn. Vi hjelper kundene våre å håndtere de største vannutfordringene deres, og leverer løsninger som ivaretar både mennesker og natur. Våre hovedområder omfatter klimatilpasning, landskapsarkitektur, infrastruktur for vann og avløp, forvaltning av vannressurser og rensing av drikke og avløpsvann.

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 02.12.2019.

Har du spørsmål?Kontakt [Avdelingsleder Einar Vegsundvaag einar.vegsundvaag@ramboll.no mob:95182352]

Kontaktpersoner

Einar Vegsundvaag
Telefonnummer: +47 95182352

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 16 kontorer og internasjonalt har vi totalt 15 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger