Sivilingeniør/ingeniør VA-infrastruktur

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. september, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi inviterer deg til å ta i bruk din  inngående innsikt i VA-infrastruktur markedet i Innlandet i en stilling hvor du vil jobbe selvstendig med å utvikle Rambølls nye Vann-team i Innlandet i tett samarbeid med øvrige avdelinger i Norge. Vi søker deg som er en løsningsorientert og selvgående person som kan fungere som veileder for andre . For denne rollen trenger du høyere utdannelse innenfor VA-faget og minimum 5 års erfaring . Er du vår nye Sivilingeniør/ingeniør VA-infrastruktur? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vår Divisjon Innlandet

Som vår nye Sivilingeniør/ingeniør VA-infrastruktur blir du en del av et sterkt fagmiljø og et lokalt team som har som ambisjon å være i forkant av utviklingen, samt ha det hyggeligste, beste og sterkeste fagmiljøet. Kontoret på Lillehammer er et tverrfaglig rådgivningsmiljø med 40 medarbeidere. Arbeidssted er vårt kontor på Lillehammer, med mulighet for kontorsted Hamar deler av uken. Du vil ha faglig tilknytning til avdelinger både nasjonalt og internasjonalt. Blant annet vil oppfølging av rammeavtalekunder og utbyggere være en viktig del av oppgavene. Kontoret og avdelingen har et kompetent fagmiljø, og vi legger vekt på god takhøyde og humor i hverdagen. En hovedoppgave vil være å bidra med å bygge opp et fagmiljø på seksjonen innen VA-teknikk. Rambøll i Norge har i dag ca. 100 VA-teknikere og totalt 1000 internasjonalt, hvor vi arbeider tett sammen og utveksler erfaringer og ressurser.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

  • Markedsutvikling og tilbudskriving
  • Prosjektledelse og med tiden teamledelse

Oppgaver innenfor VA-infrastruktur knyttet til:

  • Tidligfaseplanlegging
  • Prosjektering og ledelse av prosjekter i varierte oppdrag innen tradisjonell VA-prosjektering
  • Renovering av VA-ledninger, NoDig, overvannsproblematikk, fordrøyning
  • Modellering av VA-systemer mm og klimatilpasningsproblematikk generelt

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

  • Minimum 5 års erfaring som prosjektleder.
  • Interesse for markedsutvikling og tilbudsskriving.
  • Erfaring fra prosjekteringsverktøy, fortrinnsvis Autocad, Novapoint og evt. modelleringsprogrammer (Mike urban mm.) 
  • God skriftlig og muntlig kommunikasjon både på norsk og engelsk

I denne rollen vil det være en fordel om du også har kjennskap til VA-markedet i Innlandet.

I Rambøll jobber et globalt team av vanneksperter for å sikre utviklingen av bærekraftige samfunn. Vi hjelper kundene våre å håndtere de største vannutfordringene deres, og leverer løsninger som ivaretar både mennesker og natur. Våre hovedområder omfatter klimatilpasning, landskapsarkitektur, infrastruktur for vann og avløp, forvaltning av vannressurser og rensing av drikke og avløpsvann.

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 22.09.2019. Vi vil vurdere søkere fortløpende i søknadsperioden.

Har du spørsmål?Kontakt Seksjonsleder Frank Werner Kristiansen tlf: 971 54 143 mail: frank.kristiansen@ramboll.no

Kontaktpersoner

Frank Werner Kristiansen
Telefonnummer: +47 97154143

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 16 kontorer og internasjonalt har vi totalt 15 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger