Sivilingeniør/ingeniør og faggruppeansvarlig fiskeri og havbruk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom 45 kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2200 medarbeidere. 

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar energi, Vann & miljø og By & samfunn.

Multiconsult Trondheim inngår i Region Midt. Ved kontoret på Sluppen finnes om lag 170 kompetente og engasjerte medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn. Ved vår avdeling Bygg og Industri er vi ca. 50 medarbeidere innenfor fagområdene Spesialrådgiving, Konstruksjonsteknikk, Tekniske Systemer og Industri og Prosess. I vår seksjon Industri og Prosess har vi hovedaktivitet i markedssegmentene Metall og Kjemi, Næringsmiddel samt Fiskeri og Havbruk.

Innenfor segmentet Fiskeri og Havbruk ser vi økende aktivitet. Multiconsult har lang og god erfaring fra prosjekter innen oppdrett både i sjø og på land, fiskeforproduksjon, fiskeforedling, fiskolje, fiskemelproduksjon og avfallsbehandling. Vi jobber med teknisk, økonomisk og miljømessig rådgivning innenfor alle disse områdene. Fiskeri og Havbruk er et fremtidig satsningsområdet for selskapet og det er utarbeidet en egen langsiktig handlingsplan for utvikling av denne delen av forretningsområdet. 

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter sivilingeniør/ingeniør/fiskerikandidat eller tilsvarende som kan ta ansvar for utvikling og posisjonering mot fiskeri og havbruksnæringen med hovedfokus på Midt Norge. Enheten Industri og Prosess jobber i tett samarbeide med våre kontorer i Tromsø, Bergen og Stavanger. Det er utarbeidet en felles strategi for vår satsning mot Fiskeri og Havbruksnæringen i Norge.

Stillingen vil by på varierte arbeidsoppgaver der markedskontakt og rådgiving innen fiskeri og havbruk er sentrale aktiviteter. Vi er på utkikk etter en person med erfaring fra fiskeri og/eller havbruksnæringen, enten fra rådgivingsmiljø eller operativ drift eller leverandørindustri og som kan ta en rolle som seniorressurs og gruppe/faglig ledelse. Dersom du liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle, er dette en stilling du bør se nærmere på. Arbeidssted er ved vårt kontor i Trondheim.

Arbeidsoppgaver

I et kreativt miljø ønsker vi en pådriver innen blant annet

 • Markedsarbeid, kundeoppfølging
 • Rådgiving spesielt rettet mot tidligfase og utvikling av prosjekt
 • Teknisk og økonomisk analyse
 • Prosessutvikling
 • Prosjektledelse / Oppdragsledelse

Vi søker en person med en eller flere av følgende kvalifikasjoner:

 • God bransjeerfaring fra rådgiver eller fiskeri og havbruksnæringen.
 • Relevant utdanning fra høyskole/universitet eller tilsvarende med relevant fagvalg.
 • Variert prosesskunnskap.

Personlige egenskaper

 • Relasjonsbygger, gjerne med stor kontaktflate
 • Selvstendig og faglig engasjert
 • Resultat- og løsningsorientert
 • Må trives med tekniske utfordringer og opptatt av ny teknologi
 • Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Arbeidsom
 • Initiativrik

Vi kan tilby

 • Et tverrfaglig miljø som gir de gode løsninger for våre kunder og for oss
 • En kultur som oppmuntrer til kunnskapsflyt og samarbeid i organisasjonen
 • En fleksibilitet som legger til rette for en sunn balanse mellom hjem og arbeid
 • Deltagelse i landsdekkende kompetansenettverk
 • En vekst både personlig og faglig, som gir medansvar og optimal utnyttelse av egne evner
 • Mulighet for internasjonal prosjektdeltagelse
 • Nye moderne kontorlokaler på Sluppen
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • 5 ukers ferie og fri i romjulen og påske
 • Bedriftsidrettslag med stor aktivitet
 • Firmahytter

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger