Sivilingeniør/ingeniør Miljøgeologi

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Grunnet økende oppdragsmengde innenfor dette fagfeltet på Helgeland, vurderer Multiconsult ansettelse av en miljøgeolog i Mo i Rana. Ønsket fagbakgrunn er mastergrad knyttet til forurenset grunn og/eller sedimenter, evt. avfallshåndtering.  Utdanningsretningen kan f.eks være kjemi, biologi eller geologi / geokjemi. Vi søker primært etter en person med noen års erfaring innen fagfeltet, og dokumentert erfaring vil også til en viss grad kunne veie opp for manglende formell utdanning.

Om du har markedskontakt fra tidligere arbeidsforhold i regionen, vil det regnes som et klart fortrinn. Riktig person for denne stillingen må være innstilt på å arbeide selvstendig innenfor fagområdet, men i tett samarbeid med øvrige fagpersoner på Mo (herunder geoteknikk), og med våre sterke fagmiljø i Tromsø og Trondheim. Multiconsult kan tilby muligheten for å arbeide med et vidt spekter av store og små oppdrag innenfor miljøgeologi, i landets største fagmiljø innenfor dette feltet.

Mo I Rana har idag 7 medarbeidere med et ønske om å bli flere.

 

Kvalifikasjoner

Multiconsult gjennomfører oppdrag for private og offentlige kunder. Vi bidrar med rådgiving og miljøundersøkelser i store, flerfaglige prosjekter og små enkeltprosjekter. Tjenestene omfatter bl.a.:

 • Tilstandsanalyser/due dilligence
 • Kartlegging av forurensning i løsmasser, sedimenter og vann i forbindelse med industri, oljevirksomhet, deponier, havner, flyplasser og forsvarsanlegg
 • Risikovurdering av forurensede lokaliteter med utarbeidelse av tiltaksplaner
 • Disponering av forurensede masser
 • Prosjektering, byggeledelse og oppfølging av tiltak for å fjerne forurensning eller hindre spredning
 • Sårbarhetskartlegging og alternativ arealutnyttelse
 • Vassdrags- og grunnvannsovervåking
 • Utarbeidelse og oppfølging av utslippstillatelser for industri og veiprosjekter
 • Utarbeidelse av Ytre-miljø planer

 

Vi tilbyr

 • Et meget godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte medarbeidere
 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • God utviklet fagnettverk, og samarbeid og erfaringsutveksling med andre ingeniørere rundt om i landet
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fem ukers ferie, samt fri mellom jul og nyttår og i påsken
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø.

 

Generell informasjon

For ytterlige spørsmål, ta kontakt med seksjonsleder Erling Ytterås på tlf: 73106211 eller på epost: erling.ytteraas@multiconsult.no

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger