Sivilingeniør/ingeniør klimatilpassing og overvannshåndtering

Stillingsbeskrivelse

Vi inviterer deg til å ta i bruk din din innsikt og kompetanse innen klimatilpasning, overvannshåndtering og/eller flomsikring til å løse utfordrende problemstillinger.  I denne stillingen vil du jobbe selvstendig og tverrfaglig for å finne gode, bærekraftige løsninger som gir kunden merverdi. Du vil også få anledning til å utvikle deg som fagspesialist og/eller prosjektleder. For denne rollen trenger du å være innovativ og løsningsorientert og ha en bachelor eller mastergrad innen Vann- og avløp, hydrologi eller GIS og 3-5 års relevant erfaring.Er du vår nye Sivilingeniør/ingeniør innen klimatilpassing og overvannshåndtering? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vår VA-avdeling

Som vår nye Sivilingeniør/ingeniør innen klimatilpassing og overvannshåndtering blir du en del av vårt Oslo-kontor, på teamet for klimatilpasning og overvannshåndtering. Vi jobber med tverrfaglige prosjekter innen både privat og offentlig sektor. Du vil ha faglig tilknytning til avdelinger både nasjonalt og internasjonalt. Kontoret og avdelingen har et kompetent fagmiljø, og vi legger vekt på god takhøyde og humor i hverdagen. En hovedoppgave vil være å bidra til å bygge opp et solid fagmiljø ved vårt Oslo-kontor.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Markedsutvikling og tilbudsskriving
 • Prosjektledelse fra ide til realisering
 • Fagansvar eller teamleder avhengig av erfaring, evner og interesse
 • Modellering og simulering av hydrauliske konstruksjoner
 • Arbeid ifm. flomsikring og forebyggende tiltak
 • Utredninger av overvannsløsninger
 • Simuleringer i HECRAS/MIKE
 • Bearbeiding av grunnlagsdata og utarbeidelse av flomsonekart (ArcGIS)
 • Befaring og oppmåling av vassdrag

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

 • Utdannet sivilingeniør/ingeniør innen VA-faget
 • Er ansvarsbevisst og løsningsorientert
 • Har lokale markedskontakter
 • Interesse for markedsutvikling og tilbudsskriving
 • Erfaring med ArcGIS og modelleringsprogrammer som Mike urban, HECRAS m.m.
 • Har NVE godkjenning som fagansvarlig eller et ønske om å oppnå det 

I denne rollen vil det være en fordel om du også  har god formuleringsevne og kommuniserer godt både skriftlig og muntlig.

Velkommen til vår Vanndivisjon 

I Rambøll jobber et globalt team av vanneksperter for å sikre utviklingen av bærekraftige samfunn. Vi hjelper kundene våre å håndtere de største vannutfordringene deres, og leverer løsninger som ivaretar både mennesker og natur. Våre hovedområder omfatter klimatilpasning, landskapsarkitektur, infrastruktur for vann og avløp, forvaltning av vannressurser og rensing av drikke og avløpsvann.

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 02.12.2019.

Har du spørsmål?Kontakt [Avdelingsleder Einar Vegsundvaag einar.vegsundvaag@ramboll.no mob:95182352]

Kontaktpersoner

Einar Vegsundvaag
Telefonnummer: +47 95182352

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 16 kontorer og internasjonalt har vi totalt 15 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger