Sivilingeniør/ingeniør i VA-teknikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Asplan Viak har fokus på å jobbe tverrfaglig og våre dyktige og engasjerte kollegaer setter preg på regionen med store og små oppdrag innen plan, utredning, bygg og infrastruktur. Vi har som mål å vokse videre og være en tydelig premissleverandør for samfunnsutviklingen både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vårt kontor i Trondheim har 110 medarbeidere innenfor fagområdene plan, arkitektur, landskap, elektro, brann, VVS, bygg, energi og miljø, samferdsel og vann og miljø. For å imøtekomme etterspørselen etter våre tjenester søker vi nå etter flere kollegaer.

Vann og miljø-avdelingen i Asplan Viak er en av landets ledende aktører innen planlegging og prosjektering av vann- og avløpsanlegg. Vi jobber tverrfaglig med mange spennende prosjekter i hele bredden innenfor vannforsyning, avløp og overvann, samt med infrastruktur som bossnett og fjernvarme. I Trondheim/Stjørdal har gruppen27 medarbeidere.

Vi ønsker oss først og fremst en erfaren VA-ingeniør som kan påta seg oppdragslederansvar, men søkere med 2-3 års arbeidserfaring vil også bli vurdert. Hos oss vil du få varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, med stor mulighet til påvirke din egen arbeidshverdag.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Oppdragsledelse VA-prosjekt
 • Detaljprosjektering av transportsystemer for vann og avløp, bossnett og fjernvarme
 • Planlegging og prosjektering av overvannsløsninger
 • Prosjektering av prosessanlegg for vann- og avløpsanlegg
 • Overordnet planlegging, saneringsplaner, systemanalyser og modellering av VA-nett
 • No-Dig-løsninger og smart ledningsfornying
 • PA og byggeledelse rettet mot VA-anlegg

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniør/sivilingeniør fra høyskole/universitet
 • Solid erfaring fra VA-faget
 • Erfaring i bruk av prosjekteringsverktøy (Autocad, NovaPoint, VARDAK, Revit, G-prog etc.) er en fordel
 • Erfaring i bruk av modelleringsverktøy (EPA SWMM/ MIKE URBAN el. tilsvarende program) er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig
 • Ansvarsfull og pliktoppfyllende
 • Gode samarbeidsevner, initiativrik og løsningsorientert
 • Helhetsforståelse

Vi tilbyr:

 • Faglig interessant miljø med mot, glød og respekt som våre kjerneverdier
 • Dyktige og hyggelig kollegaer
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid, fem ukers ferie i tillegg til fri arbeidsdagene i påskeuken og hele romjulen
 • Studieturer, fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer  

Søknad med CV sendes via linken Send søknad.

 

 

Hvem er Asplan Viak?

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Les mer om Asplan Viak og se flere ledige stillinger