Sivilingeniør/ingeniør i VA-teknikk Bergen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Asplan Viak har fokus på å jobbe tverrfaglig og våre dyktige og engasjerte kollegaer setter preg på regionen med store og små oppdrag innen plan, utredning, bygg og infrastruktur. Vi har som mål å vokse videre og være en tydelig premissleverandør for samfunnsutviklingen både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vårt kontor i Bergen har ca 100 medarbeidere innenfor fagområdene plan, arkitektur, landskap, bygg, samferdsel og vann og miljø. For å imøtekomme etterspørselen etter våre tjenester søker vi nå etter flere kollegaer.

Vann og miljø-avdelingen i Asplan Viak er et av landets ledende aktører innen planlegging og prosjektering av vann- og avløpsanlegg. Vi jobber tverrfaglig med mange spennende prosjekter i hele bredden innenfor vannforsyning, avløp og overvann, samt med infrastruktur som bossnett og fjernvarme. I Bergen består gruppen av 25 medarbeidere.

Vi ønsker oss først og fremst en erfaren VA-ingeniør som kan påta seg oppdragsleder ansvar, men søkere med 2-3 års arbeidserfaring vil også bli vurdert.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Oppdragsledelse VA-prosjekt
 • Detaljprosjektering av transportsystemer for vann og avløp, bossnett og fjernvarme
 • Planlegging og prosjektering av overvannsløsninger
 • Prosjektering av prosessanlegg for vann- og avløpsanlegg
 • Overordnet planlegging, saneringsplaner, systemanalyser og modellering av VA-nett
 • No-Dig løsninger og smart ledningsfornying
 • PA og byggeledelse rettet mot VA-anlegg

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniør/sivilingeniør fra høyskole/universitet
 • Solid erfaring fra VA-faget
 • Erfaring i bruk av prosjekteringsverktøy (Autocad, NovaPoint, VARDAK, Revit, G-prog etc.) er en fordel
 • Erfaring i bruk av modelleringsverktøy (EPA SWMM/ MIKE URBAN el. tilsvarende program) er en fordel
 • Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsfull og pliktoppfyllende
 • Positiv og engasjert
 • Gode samarbeidsevner, initiativrik og løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med stor mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag
 • Faglig interessant miljø med dyktige og hyggelige kollegaer
 • Konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid, fem ukers ferie i tillegg til fri hverdagene i påskeuken og i romjulen
 • Studieturer, fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer

Søknad med CV og aktuelle vedlegg sendes via linken Send søknad.

 

Hvem er Asplan Viak?

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Les mer om Asplan Viak og se flere ledige stillinger