Sivilingeniører: design og anvendelser av GRP rør

Dyktige og erfarne sivilingeniører/ingeniører.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi ønsker å utvide vår produktutviklings-gruppe med to dyktige og erfarne sivilingeniører/ingeniører.

Vi søker ingeniører som vil jobbe i et tverrfaglig miljø og ha utstrakt samarbeid med andre selskaper og lisenstakere i gruppen.  Stillingene byr på faglige utfordringer og krever teoretisk og fortrinnsvis, praktisk legning og erfaring.  Våre nye sivilingeniører må ha høyere utdannelse (MSc, PhD el.lig.) innen vann-avløp, bygg-anlegg eller maskin– gjerne med spesialisering innen struktur og styrkeberegninger.  Andre akademiske bakgrunner med relevant erfaring kan vurderes.  Generelt er flere års arbeidserfaring et ønske og kunnskap innen kompositter (GRP), FEA analyser eller geoteknikk ansees som en fordel, men ikke en nødvendighet.

Det er en forutsetning at kandidater til stillingen evner å skape gode mellommenneskelige relasjoner på tvers av kulturer og geografier.  Videre er det viktig med gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper.

Arbeidsoppgavene er:

 • utføre struktur- og styrkeberegning på nye og eksisterende produkter.
 • utføre analyse av rør og tanker i installasjon og drift, over og under bakken.
 • holde seg oppdatert på ny teknologi og se mulighetene til produktforbedringer
 • drive, og delta, i utviklingsprosjekter fra konsept stadier, forskning og fram til pilot produksjon.  
 • yte faglig bistand til pågående prosjekter til Amiblu fabrikker og salgs avdelinger.
 • utarbeide og videreutvikle teknisk dokumentasjon for selskapets ulike produkter.
 • bistå i utviklinger av produkt standarder for å ivareta GRP rør i markedet.

Vi tilbyr:

 • heltid og fast stilling
 • spennende arbeidsoppgaver i et internasjonalt, tverrfaglig miljø.
 • produktutvikling med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger.
 • sterk bedriftskultur preget av ‘stå-på’ kultur og uformelle kommunikasjonslinjer.
 • fleksibel arbeidstid med konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser.

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes til jobb@amiblu.com 

Spørsmålene angående stillingene kan rettes mot Mr. Högni Jónsson, Product Development & Support Manager hoegni.jonsson@amiblu.com , mobil +47 971 91 728.

Kontaktpersoner

Mr. Högni Jónsson
Product Development & Support Manager

Hvem er Amiblu Technology AS?

Amiblu er et selskap som utvikler og leverer glassfiber armert (GRP) plastrør og tilbehør hvor målet er å bærekraftig løse verdens utfordringer for vann og avløp.  Amiblu kombinerer flere produksjons teknologier fra Flowtite og Hobas Europe og er spesialister på rør produkter i bruk til drikkevann, vanning, storm- og avløpsvann, vannkraft og industri.  Selskapet er en del av WIG Wietersdorfer Holding og Amiantit KSA.

Amiblu har hovedkvarter i Østerrike, og selskapet har produksjonsanlegg i Tyskland, Spania, Polen, Romania og Marokko med et felles forskningssenter i Norge med ca. 50 ansatte.  Globalt jobber rundt 1 500 personer i Amiblu.  Amiblu har i tillegg lisenspartnere over hele verden med et omfattende nettverk av salgs- og ingeniørkontorer.

Amiblu Technology AS i Sandefjord er selskapets teknologisenter med hovedoppgave å videreføre arbeidet med å forbli verdens ledende aktør på glassfiberarmerte rør.  Utviklingen av teknologi og fabrikker foregår i Norge, men med reisevirksomhet til resten av verden der gruppen har fabrikker.