Sivilingeniør Vann- og miljøteknikk/overvann/hydrologi

Stillingsbeskrivelse

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirmaer. Når vi planlegger og gir råd, har vi også de som kommer etter oss i tankene – derfor er bærekraft viktig for oss.

Vann og miljø-avdelingen i Asplan Viak har 200 rådgivere, og er en av landets ledende aktører innen vann- og avløpsfaget. Vi jobber tverrfaglig med mange spennende prosjekter i hele bredden innenfor vannforsyning, avløp, overvann og vannmiljø.

Vår oppdragsmengde er økende og vi har behov for å styrke vårt miljø innen overvann, hydrologi, modellering og vassdragsteknikk ved kontoret i Sandvika. Vi søker deg som liker utfordringer, er faglig dyktig og har noen års erfaring.

I Sandvika har Asplan Viak over 200 ansatte som dekker bredden av rådgiverfagene. Kontoret ligger i naturskjønne omgivelser på Kjørbo. Vår gruppe for VA-transportsystemer har 12 ansatte som jobber med et bredt spekter av oppdrag innen vann- og avløpsplanlegging, VA-teknisk prosjektering, overvannshåndtering, hydrologi og flom. Vi jobber både for private og offentlige oppdragsgivere, har god ordretilgang og ønsker oss videre vekst og utvikling av gruppen.

Arbeidsoppgaver:

 • Tidligfaseplanlegging og prosjektering av overvannsløsninger, fordrøyningstiltak og flomveier.
 • Modellering av overvannsavrenning og flom i vassdrag og ledningsnett
 • Konsekvensutredninger for flom og overvann i større jernbane- og samferdselsprosjekter
 • Planlegging av overvannsstrategi for utbyggingsområder på kommune- og reguleringsplannivå
 • Planlegging av lokale overvannstiltak som regnbed, grønne tak og åpne infiltrasjon-/fordrøyningsløsninger
 • Feltkartlegging av kritiske punkter i vassdrag og overvannssystemer
 • Vurdering og analyse av flom- og erosjonsfare for bekker og større vassdrag
 • Oppfølging av byggeplass

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniør/sivilingeniør fra høyskole eller universitet
 • Vi ønsker deg med minimum 5 års erfaring, men vil også vurdere mindre erfarne søkere med faglige ambisjoner
 • Erfaring i bruk av modelleringsverktøy (ArcGIS, HEC-RAS, EPA SWMM/ MIKE URBAN/ MIKE FLOOD el. tilsvarende program)
 • Gjerne også erfaring i bruk av prosjekteringsverktøy (Autocad, NovaPoint, VARDAK, G-prog etc.)
 • Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsfull og pliktoppfyllende
 • Positiv og engasjert
 • Stå-på-vilje
 • Positiv til å lære og ta i bruk nye metoder
 • Gode samarbeidsevner, initiativrik og løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • Faglig interessant miljø med mot, glød og respekt som våre kjerneverdier
 • Dyktige og hyggelig kollegaer
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid, fem ukers ferie, fri arbeidsdagene i påskeuken og romjulen
 • Studieturer/fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer 

Søknad og CV sendes inn via linken Send søknad.

For flere ledige stillinger se her: https://www.asplanviak.no/jobb-hos-oss/ .

Kontaktpersoner

Beate Akselsen
Gruppeleder
Telefonnummer: +47 94 81 72 28

Hvem er Asplan Viak?

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Les mer om Asplan Viak og se flere ledige stillinger