Sivilingeniør vann- og miljøteknikk - Arendal / Risør

Stillingsbeskrivelse

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirmaer. Når vi planlegger og gir råd, har vi også de som kommer etter oss i tankene – derfor er bærekraft viktig for oss.

Vann og miljø-avdelingen i Asplan Viak har 200 rådgivere, hvorav 14 er knyttet til Arendal/Risør. Vi jobber tverrfaglig med mange spennende prosjekter i hele bredden innenfor vannforsyning, avløp, NoDig, overvann og utredninger.

Vi søker etter sivilingeniør innen VA-teknikk til våre kontor i Arendal og/eller Risør.

Kontorene i Arendal og Risør jobber tett sammen med de øvrige kontorene våre i landsdelen, og vi søker etter deg som er faglig engasjert og som ønsker å jobbe i et utviklende og tverrfaglig miljø.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver vil avhenge av kompetanse og interesser.

 • Overordnet planlegging og detaljprosjektering infrastruktur for vann, avløp og overvannsløsninger.
 • Modellering av VA-nett og dimensjonering av VA-ledninger, systemanalyser, trykkstøt, fordrøyningstiltak.
 • Prosjektering VA-anlegg.
 • Utarbeide beskrivelser og konkurransegrunnlag
 • Prosjekterings- og fagansvar i tverrfaglige prosjekter 
 • Prosjekt- og byggeledelse av VA-prosjekter.

Kvalifikasjoner:

 • Sivilingeniør hovedsakelig innenfor VA-faget
 • Erfaring fra VA-faget, men også nyutdannede med VA-teknisk utdannelse vil bli vurdert.
 • Erfaring innenfor prosjektering av VA-anlegg og bruk av prosjekteringsverktøy (Autocad, NovaPoint, VARDAK, G-prog etc.) er en fordel
 • Erfaring i bruk av modelleringsverktøy (EPA SWMM/ MIKE URBAN el tilsvaranede program) er en fordel
 • God fremstillingsevne i norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsfull og pliktoppfyllende
 • Positiv og engasjert
 • Gode samarbeidsevner, initiativrik og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjonsferdigheter

Vi tilbyr:

 • Faglig interessant miljø med mot, glød og respekt som våre kjerneverdier
 • Dyktige og hyggelig kollegaer
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid, fem ukers ferie, fri arbeidsdagene i påskeuken og romjulen
 • Studieturer/fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer 

Søknad og CV sendes inn via linken Send søknad.

For flere ledige stillinger se her: https://www.asplanviak.no/jobb-hos-oss/ .

 

Hvem er Asplan Viak?

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Les mer om Asplan Viak og se flere ledige stillinger