Sivilingeniør VA-infrastruktur

Stillingsbeskrivelse

Vi inviterer deg til å ta i bruk din inngående innsikt i VA-infrastruktur markedet i og omkring Tromsø.

For denne rollen trenger du utdannelse innenfor VA samt erfaring med markedsarbeid. Er du vår nye Sivilingeniør VA-infrastruktur? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vår VA avdeling

Som vår nye Sivilingeniør VA-infrastruktur blir du en del av vårt Tromsø-kontor, hvor vi jobber med prosjekter innen både privat og offentlig sektor. Du vil ha faglig tilknytning til avdelinger både nasjonalt og internasjonalt. Blant annet vil utbygging av Tromsø flyplass kreve betydelige ressurser. Kontoret og avdelingen har et kompetent fagmiljø, og vi legger vekt på god takhøyde og humor i hverdagen. En hovedoppgave vil være å bidra til å bygge opp et fagmiljø og seksjon for VA-teknikk. Rambøll i Norge har i dag ca. 200 VA-teknikere og ca. 1.000 internasjonalt, hvor vi arbeider tett sammen og utveksler erfaringer og ressurser.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Markedsutvikling og tilbudsskrivning
 • Prosjektledelse og med tiden teamledelse

Oppgaver innenfor VA-infrastruktur knyttet til:

 • Tidligfaseplanlegging
 • Prosjektering og ledelse av prosjekter i varierte oppdrag innen tradisjonell VA-prosjektering
 • Renovering av VA-ledninger, NoDig, overvannsproblematikk, fordrøyning
 • Modellering av VA-systemer mm og klimatilpasningsproblematikk generelt

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

 • Utdannelse i VA-faget, som master eller bachelor. Minimum 8 års erfaring
 • Minimum 5 års erfaring som prosjektleder
 • Kjennskap til VA-markedet i Tromsø
 • Interesse for markedsutvikling og tilbudsskriving
 • Erfaring fra prosjekteringsverktøy, fortrinnsvis Autocad, Novapoint og evt modelleringsprogrammer (Mike urban mm.) 
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjon både på norsk og engelsk

Velkommen til vår Vanndivisjon 

I Rambøll jobber et globalt team av vanneksperter for å sikre utviklingen av bærekraftige samfunn. Vi hjelper kundene våre å håndtere de største vannutfordringene deres, og leverer løsninger som ivaretar både mennesker og natur. Våre hovedområder omfatter klimatilpasning, landskapsarkitektur, infrastruktur for vann og avløp og forvaltning av vannressurser.

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 15.09.2019.

Kontaktpersoner

Bjørnar Nordeidet
Telefonnummer: +47 97503122

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 16 kontorer og internasjonalt har vi totalt 15 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger