Sivilingeniør Maskin

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Hydro Energi har sterkt fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet og har ett mål om sikker drift med null skader på personell og miljø. Vi arbeider hardt for en skadefri arbeidsplass og kontinuerlig forbedring av alle våre aktiviteter og prosesser.

For å styrke vår kompetanse innen mekanisk fagfelt søker vi etter en erfaren sivilingeniør maskin. Stillingen vil inngå i Kraftproduksjonsenhetens sin avdeling for Teknisk støtte & Prosjekter som leverer ingeniørtjenester, prosjektarbeid og teknologiledelse til de tre kraftverksstedene.

Ansvarsområde

Du vil få ansvaret for prosjekter og teknologiledelse innen maskinfaget og forvalte eksisterende kunnskap og videreutvikle spesialistkompetansen på tvers i organisasjonen. I dette inngår internt- og eksternt nettverksarbeid innenfor eget fagområde. Du vil omgående ta del i spennende utvikling- og gjennomføringsprosjekter og vil med tiden fungere i roller som oppdragsleder, prosjektleder, teknisk rådgiver og kontraktsansvarlig.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av

 • Prosjektledelse for mekaniske prosjekter i tidlig- og gjennomføringsfase
 • Kontraktsansvarlig på større mekaniske anskaffelser
 • Levere ingeniørtjenester og analysearbeid innenfor vedlikeholds- og prosjektprosessen. Herunder vedlikeholdsanalyser, teknisk-økonomiske investeringsanalyser, rotårsak- og sviktanalyser
 • Gjennomføre befaringer og inspeksjoner, utvikle- og håndtere system for kontinuerlig tilstandsovervåkning og bistå under korrektive maskintekniske vedlikeholdsaktiviteter
 • Være en aktiv pådriver i arbeidet med kontinuerlig forbedring internt
 • Arbeid med tekniske standarder/prosedyrer innenfor eget fagområde
 • Utarbeidelse av teknisk og forretningsmessig beslutningsunderlag for større tverrfaglige prosjekter, herunder teknisk forespørsel og evaluering av tilbud
 • Lede /delta utviklingsprosjekter innen digitalisering av våre arbeidsprosesser og informasjonshåndtering
 • Kostnadsestimering, kontraktshåndtering og kvalitetsoppfølging

Kvalifikasjoner

 • Master/sivilingeniør mekanisk eller tilsvarende
 • Solid erfaring fra produksjonsmiljø, konstruksjon-, design-, prosjektering-, vedlikehold av vannkraftturbiner og maskindeler
 • Erfaring med roterende maskiner og kraftverkssystemer
 • God kjennskap til forskrifter, normer og standarder
 • Kompetanse innen konsekvensutredning, risikoanalyser og teknisk sikkerhet/maskinsikring

Erfaring med prosjektledelse

 • Mobil med mulighet for å jobbe på tvers av lokasjoner
 • Sterke analytiske evner med en løsningsorientert og systematisk tilnærming
 • Stor interesse for digital utvikling innenfor drift, vedlikehold og teknologi
 • Evne til å dokumentere arbeid og formulere seg godt på både Norsk og Engelsk
 • Proaktiv og målrettet HMS- holdning og kompetanse
 • Gode lederegenskaper innen HMS-, prosjekt- og teknologiledelse
 • Fleksibel og har kapasitet til å håndtere flere oppgaver samtidig

Tilleggsinformasjon

Vi tilbyr en meget variert og ansvarsfull stilling med gode utsikter for faglig og personlig utvikling i et høykompetent faglig miljø. Utgangspunkt for stillingen er oppmøte på Rjukan eller Årdal/Fortun, alle med spesielle muligheter for å dyrke friluftsinteresser i storslått natur på Vestlandet eller i Telemark. Det må påregnes en god del reisevirksomhet mellom de ulike kraftverksstedene da vår filosofi er å nytte våre spesialister der de trengs som mest. 

Vi ber deg vennligst legge ved alle relevante vitnemål og karakterutskrifter med din søknad.

I vår rekrutteringsprosess benytter vi oss av Semac bakgrunnssjekk.

Kontaktpersoner

Andreas Sandness Melby
Head of Technical Support and Project
Telefonnummer: +47 480 28 119
Birgitta Sanden
HR Specialist People Resourcing
Telefonnummer: +47 97 03 15 56

Hvem er Norsk Hydro?

Hydro er et fullt integrert aluminiumselskap med 35.000 ansatte i 40 land på alle kontinenter, med lokal ekspertise, verdensomspennende virksomhet og enestående kompetanse på FoU. I tillegg til produksjon av primæraluminium, valsede og ekstruderte produkter og resirkulering, driver Hydro med utvinning av bauksitt, raffinering av alumina og produksjon av energi, noe som gjør oss til det eneste selskapet som dekker alle områder av den globale aluminiumindustrien.

Hydro har aktiviteter i alle markedssegmenter for aluminium, med salg og handelsaktiviteter langs hele verdikjeden og mer enn 30.000 kunder. Med utgangspunkt i over 100 års erfaring med produksjon av fornybar energi, teknologi og innovasjon, tar Hydro sikte på å gi større livskraft til kundene vi betjener og samfunnet vi er en del av, gjennom å bygge en bærekraftig framtid med nyskapende løsninger basert på aluminium.