Sivilingeniør - inneklima og installasjoner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avdeling virkemidler og utvikling skal styrke seg innenfor fagområdene inneklima og installasjoner. Du vil bli en del av vårt spennende fagmiljø som utvikler kunnskap om byggsektoren, samfunnets og brukernes behov, effekter av regelverket og sammenhengen mellom ulike bygningspolitiske virkemidler. 

Avdelingen har ansvar for utvikling av virkemidler for å fremme god byggkvalitet. Dette omfatter morgendagens tekniske krav til byggverk og vurdering av andre virkemidler, slik som økonomiske (lån og tilskudd) og pedagogiske (informasjon og kompetanse). Et viktig grunnlag for arbeidet er at framtidens bygninger skal kunne møte framtidens naturgitte og samfunnsmessige behov, slik som klimaendringer og en aldrende befolkning. Avdelingen har ansvar for utredninger, evalueringer og analyser av effekter av regelverket. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å utvikle neste generasjon regelverk basert på kunnskap om byggsektoren, samfunnets behov og sammenhengen mellom ulike bygningspolitiske virkemidler 
 • Delta i arbeid med langsiktig utvikling av byggteknisk forskrift med målsetning om forenkling og digitalisering 
 • Innhente og systematisere kunnskap om brukerbehov og effekter av regelverk innenfor fagområdene inneklima og bygningstekniske installasjoner 
 • Utvikle fagområdene inneklima og installasjoner, og utvikle kunnskap om hvordan byggeregler og andre virkemidler fremmer kvalitet 
 • Samarbeide med byggenæringen, interesseorganisasjoner og andre myndigheter 
 • Delta i nasjonalt standardiseringsarbeid

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen ingeniørfag, fortrinnsvis bygg, miljø eller vvs 
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring fra bygningsrelatert virksomhet, eksempelvis rådgivende ingeniør, arkitektvirksomhet, byggherre, entreprenør eller bygningseier 
 • Innsikt/kunnskap om byggeprosessen 
 • Kunnskap om plan- og bygningsloven med forskrifter 
 • God breddekunnskap om fagområder og regelverk vil vektlegges 
 • Utdanning og erfaring innen fagområdene inneklima og bygningstekniske installasjoner samt kunnskap om byggteknisk forskrift vil vektlegges 
 • Erfaring fra prosjektarbeid og anskaffelser er ønskelig

 

Utdanningsretning og nivå

 • Bygg og anlegg
 • Ingeniør / Sivilingeniør
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

 

Personlige egenskaper

 • Du må være samfunnsengasjert, og ha forståelse og interesse for ulike virkemidler for å oppnå byggkvalitet. 
 • Du må ha kunnskap om og interesse for politiske prosesser, og god rolleforståelse. 
 • Du har et bredt faglig engasjement og har interesse for byggsektoren og våre bygde omgivelser. 
 • Stillingen er utadrettet og du må derfor kunne kommunisere godt muntlig og skriftlig, og trives med å bygge relasjoner både internt og eksternt.

 

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling i et godt og hektisk arbeidsmiljø. 
 • Et godt fagmiljø innenfor bygningsjuss, bygningsteknikk og digitalisering. 
 • Mulighet for faglig utvikling og tilgang til et stort faglig nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. 
 • Direktoratet følger statens arbeidstidsordninger og har en god personalpolitikk. Arbeidssted er i våre nye og hyggelige lokaler sentralt i Oslo. 
 • Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner som overingeniør 500 000 – 650 000 eller senioringeniør 600 000 – 750 000 etter statens lønnsregulativ. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. 
 • Stillingen gir medlemskap i Statens Pensjonskasse med en god tjenestepensjonsordning, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring og mulighet for boliglån etter regler fastsatt av KMD. 

 

Vi er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet. 

Direktoratet er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker vil bli varslet før eventuell offentliggjøring skjer

Kontaktpersoner

Kari-Anne Pape Simenstad
Fungerende avdelingsdirektør
E-postadresse: kas@dibk.no

Hvem er Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)?

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er eit nasjonalt kompetansesenter for bustad- og byggkvalitet. Vi er sentral myndigheit for det bygningstekniske regelverket, fører tilsyn med byggevarer og driv ordninga for sentral godkjenning. DiBK skal være ein pådrivar for å fremja god byggkvalitet. Direktoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Vi er 90 tilsette og har kontor i Oslo og Gjøvik.