Sivilingeniør / Ingeniør konstruksjonsteknikk

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Stillingen vil bestå av rådgivning og prosjektering innen fagområdene marine konstruksjoner og tyngre konstruksjoner, med mulige arbeidsoppgaver som dimensjonering, modellering, konstruksjonsanalyser og havneplanlegging. Seksjonens arbeid omfatter hele kystkonstruksjonenes livsløp; fra tidligfaseplanlegging, konstruksjonsutforming, for- og detaljprosjektering til tilstandsanalyser og rehabilitering. Det er en hovedvekt av betongkonstruksjoner i oppdragene, men også stål- og trekonstruksjoner.

Vi ønsker en medarbeider med god konstruksjonsforståelse som kan bidra både i helhetlig prosjektplanlegging og detaljprosjektering. Er du erfaren og ønsker en mer fremtrukket rolle i oppdragene er det gode muligheter for disiplinledelse og oppdragsledelse.

Det legges vekt på forståelsen av praktiske og økonomiske byggetekniske løsninger og detaljer, samt solide kunnskaper innen beregninger og analyser av konstruksjoner. Vi ønsker at du har god tverrfaglig forståelse innen byggeprosjekter, og du må kunne takle grensesnitt mot andre fagområder og prosjektaktører.

Innenfor vår portefølje av prosjekter vil arbeidsoppgavene hovedsakelig være relatert til prosjekter i Nord-Norge og på Svalbard. Det kan også være aktuelt å delta i avdelingens øvrige prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt.

 Som medarbeider i avdeling Marin teknologi, med sine 30 ansatte, vil du bli en del av et spennende miljø med bredde- og spisskompetanse innenfor fagfeltet kyst-, marin og arktisk teknologi.  Vi har en variert kundebase med oppdrag for lokale havnevesen, Kystverket, Statens vegvesen, havbruks- og oppdrettsselskaper, oljeselskaper og andre utbyggere av infrastruktur i kystsonen og til havs. Avdelingen har også det overordnede ansvar for prosjektering av samferdselskonstruksjoner i regionen. 

Job Requirements

 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole innen fagområdet konstruksjonsteknikk
 • Minimum 3 års erfaring
 • God kompetanse på statikk
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, fleksibel og omgjengelig
 • Kreativ og evne til å tenke praktisk
 • God på kommunikasjon og samarbeid
 • Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser

Vi tilbyr

 • Utviklende og interessante arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Mulighet for deltakelse i landsdekkende kompetansenettverk
 • Godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid, fem uker ferie - og fri mellom jul og nyttår samt hele påsken
 • Flere personalgoder; bedriftshytter, bedriftsidrettslag og sosiale aktiviteter
 • Nye og moderne kontorlokaler
 • Nærhet til flott natur og turmuligheter

Multiconsult Nord er lokalisert med regionskontor i Tromsø og kontorer i de 3 nordligste fylker samt på Svalbard. Vi er i dag totalt 185 medarbeidere. Regionen utfører flerfaglig rådgivning og prosjektering, inkludert kartlegging av fysisk miljø og grunnundersøkelser. Kompetansesenteret for kyst-, marin- og arktisk teknologi i Multiconsult er lokalisert til vårt kontor i Tromsø.

Kontaktpersoner

Martin Thuve Hovden
seksjonsleder for Kystkonstruksjoner og havneanlegg
Telefonnummer: 977 57 242

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger