Sivilingeniør Industri rør og ventilasjons tekniske anlegg

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Multiconsult Trondheim inngår i Region Midt. Ved kontoret på Sluppen finnes om lag 170 kompetente og engasjerte medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn. Ved vår avdeling Bygg og Industri er vi ca. 60 medarbeidere innenfor fagområdene Spesialrådgiving, Konstruksjonsteknikk, Tekniske Systemer og Industri og Prosess. I vår seksjon Industri og Prosess har vi hovedaktivitet i markedssegmentene Metall og Kjemi, Næringsmiddel samt Fiskeri og Havbruk. Vi har lang og god erfaring fra prosjekter innen smelteverksindustri, næringsmiddelproduksjon, fiskeforproduksjon, fiskeforedling, fiskolje, fiskemelproduksjon og avfallsbehandling. Vi jobber med teknisk, økonomisk og miljømessig rådgivning innenfor alle disse områdene. I Trondheim har vi, på vegne av selskapet spesielt kompetanseansvar overfor Metall og kjemi (smelteverksindustri). Også innenfor industri står Bærekraftbegrepet sentralt. Bærekraftige bygg, anlegg og prosesser omfatter alle miljøaspektene, men også sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøforhold. I slike prosjekter inkluderer dette blant annet design og konstruksjon, materialvalg, energiløsninger og avfallshåndtering. Det er også i planleggingsfasen man kan sikre at det ferdige bygget eller anlegget gir et lavest mulig klimafotavtrykk i drift. 

Vi har satt et spesielt fokus på mulighetene som ligger i digitalisering og investerer kontinuerlig i både verktøy og medarbeidernes kompetanse på feltet. Det betyr blant annet at vi har tilgang på de beste verktøyene, vi har samspillsrom med VR og digital scanner som kan scanne bygg og industrianlegg. Sentralt står også digitaliseringsbegrepet. Vi arbeider aktivt med digitale plattformer. Dette for å svare opp kunnskap og forventninger om at våre løsninger svarer utviklingen i det digitale løft. 

En spennende mulighet for deg som ønsker en stilling hvor du får brukt din kompetanse i en virksomhet som utgjør en vesentlig aktør innen rådgiving og prosjektering.Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver med rådgiving og prosjektering innen vår industrivirksomhet. Vi er på utkikk etter en person med erfaring fra industrianlegg, enten fra rådgivingsmiljø, operativ drift eller leverandørindustri og som kan ta en rolle som oppdragsleder /prosjekterende. Dersom du liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle, er dette en stilling du bør se nærmere på. Arbeidssted er ved vårt kontor i Trondheim.

Innenfor avdelingen Bygg og Industri, seksjon Industri og Prosess er vi i dag 8 ingeniører /sivilingeniører med variert erfaring fra industri rådgiving. Utfordringene varierer fra tidligfase rådgiving, konseptstudie, tilstands analyse, prosjektering og oppfølging av alle typer industrianlegg. Faglig spenner arbeidsoppgavene fra anvendelse av kunnskap om industriprosesser, energibruk, råvarehåndtering, ferdigvarehåndtering og miljøpåvirkning. Relevante faglig anvendelse er med utgangspunkt i termodynamikk, fluidmekanikk, strømningslære, ventilasjon- og klimateknikk med mer.Enheten Industri og Prosess jobber i tett samarbeide med våre kontorer i Oslo, Tromsø, Bergen og Stavanger.

ArbeidsoppgaverI et kreativt miljø ønsker vi en pådriver innen blant annet•    Rådgiving og prosjektering av industritekniske anlegg i alle faser av prosjekter •    Prosjekt og oppdragsledelse (både enfaglig og flerfaglig)•    Markedsarbeid og kundeoppfølging i oppdrag

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker en person med en eller flere av følgende kvalifikasjoner:•    Relevant utdanning fra høyskole/universitet eller tilsvarende med relevant fag valg.

•    Bransjeerfaring fra rådgiver, entreprenør eller industriaktør

•    Variert kunnskap fra industriprosesser.

•    Erfaring fra smelteverksindustri eller annen industriaktør 

•    Erfaring i bruk av ulike digitale verktøy er en fordel

I tillegg til Microsoft Office, bruker vi Autodesk sin programportefølje til prosjekteringsoppgaver, og da spesielt Autocad Plant 3D og Navisworks. Erfaring fra andre typer dak-verktøy er også verdifull.Virker lista veldig lang, så husk at vi søker en person med EN eller flere av kvalifikasjonene. 

Personlige egenskaper•    Relasjonsbygger•    Selvstendig og faglig nysgjerrig•    Resultat- og løsningsorientert•    Må trives med tekniske utfordringer•    Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser•    Gode kommunikasjons- og samarbeids egenskaper 

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger