Sivilingeniør i vassdragsteknikk/flomsikring

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen vil ligge under seksjon Hydrologi og Vannressurser, avdeling Vassdrag og Miljø, med lokaler på Skøyen i Oslo.  Vi opplever stor etterspørsel etter våre tjenester innen både flomhydrologi, flomsikring og tverrfaglige oppdrag innen vassdragsteknikk hvor flom- og erosjonssikring er et viktig tema. For å imøtekomme disse og andre prosjekter søker vi en erfaren sivilingeniør/ingeniør innenfor fagområdet vassdragsteknikk med spesialisering på flomsikring. Vårt miljø bærer preg av unge medarbeidere med stort engasjement som jobber tett sammen med senioringeniører med lang erfaring og faglig tyngde. Vi vektlegger å ha et dynamisk miljø og gir store muligheter for både utvikling og ansvar for de som ønsker det og er klar for det.

I denne rollen blir du en sentral pådriver i avdelingens arbeid med flomsikringoppgaver, både i det interne fagmiljøet og i prosjekter i Norge og internasjonalt.  Vi har de siste årene sett stadig flere store flomhendelser med store materielle skader. Etterspørsel etter gode løsninger for beskyttelse mot flom øker. Du vil delta aktivt i å vinne nye prosjekter og utvikle organisasjonens egen kompetanse innen ditt fagområde. I tillegg til å arbeide i prosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektering av flomsikringstiltak og erosjonssikring både i vassdrag og urbane områder
 • Byggeledelse og byggekontroll
 • Tenke miljødesign i alle våre oppdrag
 • Prosjektledelse og kommunikasjon med kunder
 • Samarbeide med våre biologer, landskapsarkitekter, geoteknikere og andre medarbeidere i prosjektene
 • Bidra i tilbudsprosesser og innsalg av prosjekter
 • Bidra til faglig utvikling i Multiconsult

Det vil bli lagt vekt på erfaring fra ulike flomsikringsprosjekter. Du må ha god tverrfaglig forståelse og kunne takle grensesnitt mot andre fagområder og prosjektaktører. Du må, i tillegg til å ha god forståelse for vassdragsteknikk og hydrologi, være anleggsteknisk løsningsorientert og ha en praktisk tilnærming til oppgavene. Vi deltar i prosjekter over hele landet og jobber tett med våre øvrige regioner. Du bør kunne samarbeide med mange ulike type mennesker, både internt i Multiconsult og eksternt med kunder og samarbeidspartnere. 

Faglig ledelse overfor andre medarbeidere vil være en viktig del av din stilling. Du må i den forbindelse kunne gjøre gode faglige valg i de oppdragene du blir involvert i.

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse innen vassdragsteknikk, bygg- og anleggsteknikk, ingeniørgeologi, geoteknikk eller tilsvarende
 • Minst 5 års relevant erfaring innen flomsikring
 • God formuleringsevne muntlig og skriftlig
 • Vilje og evne til tverrfaglig samarbeid i team
 • Beherske et nordisk språk samt god i engelsk

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjert
 • Selvstendig og initiativrik
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Godt orientert om ny kunnskap og metodikk
 • Interessert i å bidra til bærekraftige løsninger 
 • Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser

Vi tilbyr

 • Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere
 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Meget konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Moderne lokaler sentralt i Oslo. Annet kontorsted kan også vurderes (primært Trondheim).
 • Fem ukers ferie samt fri hele romjula og påskeuka.
 • Firmahytter
 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et tverrfaglig miljø og «grønt i alt vi gjør»

Kontaktpersoner

Bjørn Sønju Moltzau
seksjonsleder
Telefonnummer: (47) 97 78 10 10
Christian Almestad
Seksjonsleder
Telefonnummer: (47) 98 86 65 13.

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger