Sivilingeniør Fiskeri og Havbruk

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Multiconsult Trondheim inngår i Region Midt. Ved kontoret på Sluppen finnes om lag 170 kompetente og engasjerte medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn. Ved vår avdeling Bygg og Industri er vi ca. 50 medarbeidere innenfor fagområdene Spesialrådgiving, Konstruksjonsteknikk, Tekniske Systemer og Industri og Prosess. I vår seksjon Industri og Prosess har vi hovedaktivitet i markedssegmentene Metall og Kjemi, Næringsmiddel samt Fiskeri og Havbruk.Innenfor segmentet Fiskeri og Havbruk ser vi økende aktivitet. Multiconsult har lang og god erfaring fra prosjekter innen oppdrett både i sjø og på land, fiskeforproduksjon, fiskeforedling, fiskolje, fiskemelproduksjon og avfallsbehandling. Vi jobber med teknisk, økonomisk og miljømessig rådgivning innenfor alle disse områdene. 

Fiskeri og Havbruk er et fremtidig satsningsområdet for selskapet og det er utarbeidet en egen langsiktig handlingsplan for utvikling av denne delen av forretningsområdet.Også innenfor industri står Bærekraftbegrepet sentralt. Bærekraftige bygg, anlegg og prosesser omfatter alle miljøaspektene, men også sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøforhold. I slike prosjekter inkluderer dette blant annet design og konstruksjon, materialvalg, energiløsninger og avfallshåndtering. Det er også i planleggingsfasen man kan sikre at det ferdige bygget eller anlegget gir et lavest mulig klimafotavtrykk i drift. Vi har satt et spesielt fokus på å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering. Det betyr blant annet at vi har tilgang på de beste verktøyene, vi har samspillsrom med VR og digital skanner som kan scanne bygg og industrianlegg. Vi har et internprosjekt for å stadig utvikle oss på feltet.  

Vi søker etter sivilingeniør/ingeniør/fiskerikandidat eller tilsvarende som kan ta ansvar for utvikling og posisjonering mot fiskeri og havbruksnæringen med hovedfokus på Midt Norge. Av spesiell interesse er aktiviteten innenfor landbasert oppdrett, men avhengig av din erfaring og kompetanse vil vi se på hvordan vi kan tilpasse denne stillingen til degEnheten Industri og Prosess jobber i tett samarbeide med våre kontorer i Tromsø, Bergen og Stavanger, og det forutsettes at det utvikles et nært samarbeide med disse forretningsenhetene.Stillingen vil by på varierte arbeidsoppgaver der markedskontakt og rådgiving innen fiskeri og havbruk er sentral aktivitet. Vi er på utkikk etter en person med erfaring fra fiskeri og/eller havbruksnæringen, enten fra rådgivingsmiljø, operativ drift eller leverandørindustri og som kan ta en rolle som seniorressurs og gruppe/faglig ledelse. Dersom du liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle, er dette en stilling du bør se nærmere på. Arbeidssted er ved vårt kontor i Trondheim.

ArbeidsoppgaverI et kreativt miljø ønsker vi en pådriver innen blant annet•    Markedsarbeid, kundeoppfølging•    Rådgiving spesielt rettet mot tidligfase og utvikling av prosjekt•    Teknisk og økonomisk analyse•    Prosessutvikling•    Prosjektledelse / Oppdragsledelse 

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker en person med en eller flere av følgende kvalifikasjoner:•    God bransjeerfaring fra rådgiver eller fiskeri og havbruksnæringen.•    Relevant utdanning fra høyskole/universitet eller tilsvarende med relevant fagvalg.•    Variert prosesskunnskap.

Personlige egenskaper•    Relasjonsbygger, gjerne med stor kontaktflate•    Selvstendig og faglig engasjert•    Resultat- og løsningsorientert•    Må trives med tekniske utfordringer•    Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser•    Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger