Sivilingeniør Elkraft

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. juni, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Prosjektavdelingen (PTO) i forretningsområdet Produksjon er ansvarlig for en prosjektportefølje på 700mill kr og skal sikre gjennomføring av prosjekter over 100 mill kr. Enheten bidrar også i reinvesteringsprosjekter innen forretningsområdets vannkraftportefølje, både i planlegging- og gjennomføringsfasen, nasjonalt og internasjonalt. Enheten er lokalisert på Statkrafts hovedkontor på Lilleaker. 

Har du solid erfaring fra større prosjekter og ønsker å jobbe i et internasjonalt selskap innen fornybar og grønn kraftproduksjon?  

Din rolle

 • Elektrofaglig ressurs for prosjekter i utviklingsfasen 
 • Ansvarlig for elektroentreprisen i våre utbyggingsprosjekter 
 • Ansvarlig for mekanisk ferdigstillelse og idriftsettelse av prosjekter 
 • Prosjektstøtte-/ledelse i våre prosjekter 
 • Inneha nødvendig kompetanse innenfor elkraft-fagfeltet. Bidra til deling av kompetanse/erfaring i Statkraft, og delta i relevante fagnettverk internt i Statkraft. 

  Din profil: 

 • Høyere teknisk utdanning på universitetsnivå innen elektro/elkraft. 
 • Kunnskap/erfaring i prosjekter innenfor ett eller flere av disse områdene er ønskelig: 
  • Generator, transformator, høyspenningsanlegg og kabler 
  • Vern- og kontrollanlegg 
  •  Prosjektering av vannkraftverk 
 • Erfaring fra kraftproduksjon er en fordel 
 • God HMS-forståelse og -engasjement 
 • God brukerkompetanse på prosjektverktøy og administrative IT-system  
 • Mestrer engelsk og norsk som arbeidsspråk, skriftlig og muntlig 
 • Utmerket relasjonskompetanse med evne til nettverksbygging og samarbeid 
 • Inspirerer til samarbeid gjennom involvering, fleksibilitet og godt humør  
 • Arbeider selvstendig, analytisk, strukturert og planmessig  
 • Viser engasjement, tar initiativ, deler erfaring og søker kontinuerlig forbedring av eksisterende praksis 
 • Er kundefokusert, løsningsorientert og fleksibel for varierende arbeidspådrag 

Med utgangspunkt i Lilleaker (hovedkontor) som oppmøtested for enheten, er arbeidsområdet prosjekt/ anlegg i hele landet. 

Tidsavgrensede oppdrag og reisevirksomhet på anlegg må påregnes, primært i Norge men også til Statkrafts anlegg internasjonalt.  

 Vi tilbyr: 

 • Faglig og personlig utvikling 
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse og nyskaping 
 • Mangfold med tanke på kjønn, alder og kulturell bakgrunn 
 • Konkurransedyktige vilkår og gode velferdsordninger 

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og tjenester i flere land. Søker må derfor være egnet for sikkerhetsklarering og -autorisasjon.  

Kontaktpersoner

Pål Otto Eide
Telefonnummer: 908 47 687

Hvem er Statkraft?

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3600 ansatte i 16 land.