Sivilingeniør damsikkerhet Hamar

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi i seksjon for damsikkerhet fører tilsyn med at dammer og andre vassdragsanlegg i Norge holder et tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå og at eierne etterlever sikkerhetskrav gitt regelverket. Brudd og feil på dammer kan få store konsekvenser for samfunnet. Vårt mål er å bidra til at det ikke skal skje brudd på dammer eller vannveier som kan medføre skader på mennesker, miljø, eiendom, kraftproduksjon, infrastruktur eller andre viktige samfunnsfunksjoner. Gjennom tilsyn, oppfølging og ved deltagelse i faglig arbeid tilknyttet regelverksuforming, vil din innsats for god damsikkerhet bli viktig.

I dag er vi 21 medarbeidere ved seksjon for damsikkerhet. 18 av oss er sivilingeniører bygg. Vi søker etter en ny medarbeider ved regionskontoret på Hamar.

I forbindelse med utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo kan det bli aktuelt med ytterligere en stilling ved regionskontoret i løpet av noen år.

Arbeidsoppgaver
 • Kontroll og godkjenning av tekniske planer, og annen saksbehandling for dammer og vannveier
 • Ekstern kontakt, særlig med anleggseiere, rådgivere og andre aktører i bransjen
 • Oppfølging og inspeksjon ved bygging og drift av vassdragsanlegg
 • Delta i faglig arbeid for å utvikle regelverket
 • Informasjonsarbeid om regelverket, inkludert foredragsvirksomhet
 • Noe reising må påregnes, ca 20-40 reisedøgn i året
Ønskede kvalifikasjoner
 • Sivilingeniør bygg eller tilsvarende med god kompetanse i konstruksjonsfag
 • Kunnskap i vassdragsteknikk, geoteknikk og erfaring fra prosjektering, bygging og/eller drift av dammer, trykkrør og lukekonstruksjoner vil bli tillagt vekt
 • Førerkort klasse B er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk er en forutsetning for stillingen
 • Fysikk til å kunne ferdes i terrenget
Personlige egenskaper
 • Strukturert og analytisk
 • Selvstendig
 • Initiativrik og evne til samarbeid
 • Åpen for utfordringer
 • Det blir lagt vekt på om du er personlig egnet
Vi tilbyr
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø med tett samarbeid mellom medarbeiderne på hovedkontoret og regionkontorene
 • Gode muligheter for faglig utvikling gjennom daglig arbeid og deltagelse på kurs, seksjonssamlinger og seminar
 • Deltagelse i nasjonale og internasjonale fagmiljø, deriblant kontakt med relevante fagmiljøer på NTNU
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK) som blant annet gir gode lånevilkår
 • Stillingen lønnes som avdeling-/over-/senioringeniør (1085/1087/1181) etter det offentlige regulativ, f.t. fra kr 450 900,- til kr 792 300,- pr. år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

  I NVE har vi et tverrfaglig miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NVE er også en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

  Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Kontaktpersoner

Karen Marie Straume
Lars Grøttå
Seksjonssjef
Petter Glorvigen
Vibeke Ingebrigtsen
HR-kontakt
Telefonnummer: 22 95 92 94

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger