Sivilingeniør / Byggeteknikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse


SINTEF BYGGFORSK AVD OSLO

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. SINTEF sin visjon er: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Byggforsk er et av de syv forskningsinstituttene i SINTEF og er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. Vi løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen, og skaper verdier for våre kunder og for samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, produktdokumentasjon og kunnskapsformidling. Våre laboratorier er utstyrt for å kunne gjennomføre nødvendig prøving av egenskaper og funksjoner for både byggeprodukter og -systemer. Instituttet har 246 ansatte og en omsetning på NOK 330 mill.

Avdelingen utvikler løsninger for våre kunder gjennom forskning, utvikling og innovasjon innenfor faggruppene Byggeteknikk, Energi og inneklima, Klima, miljø og arkitektur, Sanitær og våtrom og Laboratoriegruppen. Våre 40 medarbeidere har spisskompetanse innenfor en rekke fagområder rettet mot bygg, og avdelingen har godt utstyrte laboratorier som dekker byggenæringens behov for tjenester. Vi er bl.a. involvert i forskningssentre som SFI Klima 2050 og FME ZEN (The Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities), og forskningsprosjekter som VarmtVann 2030, BestVent, SvalVent, ZED (Zero Emission Digger). Alle prosjekter gjennomføres i tett samarbeid med kunder og undervisnings- og forskningsmiljø. For mer informasjon, se www.sintef.no/byggforsk.

Faggruppe Byggeteknikk består i dag av 9 personer med kompetanse innen generell byggeteknikk, bygningsakustikk, bygningsfysikk, byggematerialer, konstruksjonsteknikk, bygningsskader og produktdokumentasjon. Vi arbeider tett med våre andre fagmiljøer innen bygningsfysikk, brann, tekniske installasjoner og miljø for å utvikle løsninger med god funksjonalitet.

Vi ser etter deg som evner å løse byggetekniske utfordringer innen moderne og eldre byggeteknikk, og som ønsker å bidra til at de materialer og løsninger som benyttes i dagens og fremtidens bygg, er tilpasset de værmessige og klimamessige utfordringene som norsk klima medfører.

Du vil bli en del av et godt faglig miljø med solid fagkompetanse innenfor et bredt spekter av fag. Du vil få stor frihet til å utforme din egen hverdag og med stort ansvar. Gjennom våre prosjekter vil du kontinuerlig utvikle din kompetanse.

Arbeidsoppgaver:

 • Tilstands- og byggskadeanalyser med vurdering av løsningers egnethet og utbedringstiltak
 • Arbeid med anvisninger i Byggforskserien og Byggebransjen Våtromsnorm
 • Teknisk vurdering av produkter
 • Laboratorie- og feltforsøk
 • Delta i tverrfaglige forsknings- og utviklingsprosjekter i nært samarbeid med industrien og andre enheter i SINTEF

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Flere års erfaring fra entreprenør, rådgivende ingeniør eller byggevareprodusent
 • God forståelse for byggeteknikk og materialbruk i bygg tilpasset norsk klima
 • Generell forståelse for bygningsfysikk og konstruksjonsteknikk er en fordel
 • Kunnskap om Byggteknisk forskrift (TEK)
 • Kunde- og løsningsorientert
 • Evne til å drive fram prosjekter i samarbeid med kunder og kollegaer
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig lønn
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Kreativt og tverrfaglig arbeidsmiljø som er internasjonalt anerkjent
 • Gode muligheter for faglig fordypning og utvikling
 • Trivelig arbeidsplass med gode kolleger

Kontaktpersoner

Yvonne Cagnol Hveem
Telefonnummer: +47 97 68 70 20