Sivilingeniør bygg - vassdragsteknikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

TrønderEnergi  er operatøransvarlig for egne og deleide vann- og vindkraftanlegg. Vi er medeier i Fosen Vind, og skal ta over operatørskapet for Roan Vindpark, et av Norges største vindkraftanlegg. I tillegg jobber vi med å realisere flere vindkraftprosjekter, og alt dette krever endringsvilje, nytenkning og ny kompetanse.

På din vakt ønsker vi at du er ÅPEN, deler din kunnskap og hjelper frem nye ideer. Du ønsker å utvikle deg selv, samtidig som du bidrar til vår felles utvikling. Du er MODIG og tør å ta nye utfordringer. Du er opptatt av å prøve, feile og lære, og deler innsikten med dine kolleger. Du er ANSVARLIG og holder det du lover. Du tar deg tid til å lytte og er opptatt av et godt og nyskapende arbeidsmiljø.   

Vil du være med å bygge opp et innovativt, tverrfaglig miljø i TrønderEnergi?

Forretningsenhet Teknologi skal skape nye vekstmuligheter, øke verdiskapning i eksisterende virksomhet og bygge sterke fagmiljøer for TrønderEnergi.  Vi søker etter en engasjert medarbeider som vil styrke vårt fagmiljø innen bygg og vassdragssikkerhet. Sikker forvaltning og utvikling av våre vassdragsanlegg er en essensiell del av å bevare og utvikle regulerbar vannkraft, som er grunnmuren i det norske kraftsystemet. Klimaendringer og et mer dynamisk kraftsystem vil kunne føre til endrede driftsmønster av våre vannkraftverk og nye problemstillinger knyttet til vassdragsanlegg vil oppstå. Vi søker etter en offensiv sivilingeniør bygg med sterk faglig interesse og utviklingsorientert innstilling. Du liker å jobbe på tvers av eksisterende fag- og forretningsområder og i tett samarbeid med våre kunder og relevante forskningsmiljø.   

Kjenner du deg igjen i noe av dette, så ønsker vi en søknad og CV fra deg hvor du forteller om din bakgrunn og dine erfaringer, og hvorfor du har lyst til å jobbe sammen med oss.

Arbeidsoppgaver

 • Tekniske analyser og utredninger innenfor fagområdet bygg og vassdragsteknikk 
 • Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) for deler av vår anleggsmasse og gjennom dette ivareta offentlige krav til damsikkerhet
 • Pådriver for verdiskapende prosjekter i våre vassdragsanlegg
 • Utvikle prosesser og systematikk innenfor fagområdet vassdragssikkerhet
 • Delta i og bidra til utvikling av vårt fagmiljø bygg og vassdragsteknikk 
 • Feltarbeid og noe reisevirksomhet må påregnes
 • Delta i relevante utviklings- og forskningsprosjekter sammen med eksterne fag- og forskningsmiljø

Kvalifikasjoner

 • Du har interesse for faget vassdragsteknikk og damsikkerhet
 • Du er analytisk anlagt og har evne til systematisk arbeid
 • Du er en pådriver for utvikling  
 • Du har erfaring med tekniske analyser og utredninger innenfor faget
 • Du kommuniserer godt skriftlig og muntlig med myndigheter, konsulentmiljøer og kolleger
 • Du er master i teknologi/sivilingeniør bygg eller tilsvarende grad
 • Du har 30 måneders godkjent praksis som vassdragsteknisk ansvarlig (VTA), eller er villig til å søke om slik godkjennelse etter praksis hos oss
 • Sertifikat klasse B

Personlige egenskaper

 • Du setter HMS i høysetet
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Du har evne å ta selvstendige beslutninger
 • Du har høy gjennomføringsevne
 • Du har en praktisk tilnærming og jobber godt i team
 • Du har engasjement for fornybar energi
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og kan jobbe i tråd med vår verdier: Åpen - Modig - Ansvarlig

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Muligheter for faglig utvikling
 • Et tverrfaglig og sterkt teknologisk fagmiljø 
 • Kunnskapsrike kolleger og VI-kultur
 • Spennende arbeidsoppgaver i et selskap som satser på fornybar energiproduksjon
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Fleksibel arbeidstid med frihet under ansvar
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Kontaktpersoner

Idunn Finnanger
Avdelingsleder
Mobil: 48040487

Hvem er TrønderEnergi Kraft AS?

TrønderEnergi baner vei for fornybarsamfunnet. FNs klimapanel har aldri vært så tydelige: CO2-utslippene må raskt gå ned. Mer produksjon og bruk av fornybar energi er en viktig del av løsningen. TrønderEnergi er allerede en stor aktør innen vann- og vindkraft – nå skal vi gjøre enda mer på vind.

Energi- og klimautfordringene må løses på vår vakt.

Vi søker deg som vil bidra til å endre fremtiden. På din vakt.