Sivilingeniør bygg søkes til stilling innen damsikkerhet - arbeidssted Hamar

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

NVE søker deg som vil være med å bidra til god damsikkerhet i Norge. Vi i seksjon for damsikkerhet har ansvaret med å føre tilsyn med at dammer og andre vassdragsanlegg i Norge holder et tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå og at eierne etterlever de sikkerhetskravene som er gitt i regelverket. Brudd og feil på dammer kan få store konsekvenser for samfunnet. Vårt mål er å bidra til at det ikke skal skje brudd på dammer eller vannveier som kan medføre skader på mennesker, miljø, eiendom, kraftproduksjon, infrastruktur eller andre viktige samfunnsfunksjoner. I denne stillingen vil du få en variert arbeidshverdag med gjennomføring av tilsyn, saksbehandling av tekniske planer mv, og deltagelse i faglig arbeid knyttet til regelverksutforming. Din innsats for god damsikkerhet vil være viktig.

På seksjon for damsikkerhet er vi i dag 21 medarbeidere, hvor 18 av oss er sivilingeniører med byggkompetanse. Vi søker nå en kollega som vil få kontorsted ved NVEs regionkontor på Hamar.

Seksjonens arbeidsoppgaver er hovedsakelig knyttet opp mot forvaltning av damsikkerhetsforskriften. 

Arbeidsoppgaver

 • kontroll/godkjenning blant annet av flomberegninger, revurderinger, tekniske planer og annen saksbehandling knyttet til sikkerheten av dammer og vannveier
 • tilsyn og inspeksjoner ved bygging og drift av vassdragsanlegg (dammer og vannveier)
 • faglig arbeid for utvikling av regelverket (FoU, veilederarbeid)
 • informasjonsarbeid om regelverket på seminar og damsikkerhetskurs
 • ekstern kontakt mot eiere, rådgivere og andre aktører
 • kontakt mot NTNU og andre relevante studiesteder, EnergiNorge og andre bransjeorganisasjoner
 • internasjonal kontakt gjennom NNCOLD/ICOLD, Europeisk myndighetsnettverk mv.
 • bidra i kontinuerlig forbedringsarbeid og ta i bruk nye arbeidsformer og digitale løsninger
 • noe reising må påregnes. 

Ønskede kvalifikasjoner

 • sivilingeniør bygg/maskin eller tilsvarende med kunnskap i et eller flere av følgende fagfelt: konstruksjonsfag (betongdammer, stålkonstruksjoner/luker, trykkrør etc.), geoteknikk (fyllingsdammer), anleggsteknikk og/eller vassdrags-/vannkrafthydraulikk
 • fysikk til å kunne ferdes i terrenget og på vassdragsanlegg (dammer og tunneler)
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • førerkort klasse B  

Ønskelig kompetanse:

 • kunnskap/erfaring fra prosjektering, bygging og/eller drift av vassdragsanlegg (dammer, luker, rør)
 • erfaring fra arbeid med tilsyn og systemrevisjoner
 • erfaring fra forskning fra relevante fagområder innen damsikkerhet
 • erfaring fra praktisk damsikkerhetsarbeid (dameier, konsulent, entreprenør, offentlig forvaltning), men nyutdannede oppfordres også til å søke
 • gode IKT-ferdigheter og kunnskap/erfaring med relevante digitale verktøy
 • kunnskap/erfaring fra digitaliseringsarbeid

Personlige egenskaper

 • strukturert og analytisk
 • kunne jobbe selvstendig og samarbeide med andre
 • åpen for utfordringer
 • interesse for/erfaring med å holde presentasjoner
 • Personlig egnethet for stillingen tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø med tett samarbeid mellom medarbeiderne på hovedkontoret og regionkontorene
 • gode muligheter for faglig utvikling gjennom daglig arbeid og ved deltagelse på kurs, seksjonssamlinger og seminar
 • deltagelse i nasjonale og internasjonale fagmiljø, deriblant kontakt med relevante fagmiljøer på NTNU og andre studiesteder
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK) som blant annet gir gode lånevilkår
 • årslønn innenfor spennet kr 520 000 – 860 000 pr. år i stillingskode avdelings-/over- eller senioringeniør (1085/1087/1181) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.  

Vi mener inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkryssing i jobbportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi kalle inn minst en søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positiv særbehandling, må søkeren oppfylle visse krav. Les mer om kravene på arbeidsgiverportalen.

Søknad på stillingen leveres elektronisk sammen med CV, vitnemål og attester.

Hvis du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt til følge. Du vil da får muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring. Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidater som blir innstilt. Dette innebærer dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges)

Kontaktpersoner

Grethe Holm Midttømme
Sjefingeniør
Telefonnummer: 414 30 462
Kathrine Berg Nilsen
HR-kontakt
Telefonnummer: 22 95 98 62
Lars Grøttå
Seksjonssjef
Telefonnummer: 901 44 269
Toril Hofshagen
Regionsjsef
Telefonnummer: 900 34 244

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger