Sikringstekniker til Norges mest spennende eiendomsmasse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. juli, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingen ligger i Eiendomsforvaltning region Nord, og en av regionens hovedfokus er leiekontrakter med militære leietagere for maksimal utleie av markedsområdets bygningsmasse, herunder ivaretagelse av drifts-, vedlikeholds og utviklingsoppgaver.

Det viktigste ansvaret tillagt stillingen er å sørge for at markedsområdet leverer fremragende service og kvalitet knyttet til fysiske og elektroniske sikringstjenester, herunder;

• Automatiske adgangskontrollanlegg (AAK)

• Automatiske innbruddsalarmer (AIA)

• TV-overvåkningsanlegg (TVO)

Det er også nødvendig med kjennskap til de nettverk som syr disse systemene sammen.

Videre skal sikringsteknikeren sørge for en optimal og effektiv gjennomføring av sikringsrelaterte oppgaver i markedsområdet ved gode allianser og rammeavtaler. Stillingen er plassert i et team med fire andre sikringsteknikere, og er lokalisert til Bardufoss. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver
 • Teknisk drift, videreutvikling og dokumentasjon av fysiske og elektroniske sikringssystemer
 • Daglig drift og vedlikehold samt planlegging og utførelse av periodiske kontroller, inkludert teknisk feilretting og support på elektroniske sikringssystemer
 • Påse at regler og rutiner for innmelding av bestilling, feil og mangler overholdes, samt bidra til at besluttede rutiner følges internt og eksternt
 • Bidra til gode kunderelasjoner
 • Løpende kontakt og dialog med kunder, herunder utarbeidelse og presentasjon av servicerapporter samt årlig FDVU-rapport
 • Leverandørkontakt lokalt for Sikringstjenester
 • Støtte avtaleansvarlig tilleggstjenester og fagansvarlig sikringstjenester i arbeidet med budsjettering, planlegging og koordinering av sikringsrelaterte tjenester
 • Bistå med råd, veiledning og prosjektering ift nye større byggeprosjekter eller andre prosjekter relatert til elektronisk sikring
 • Bistå med intern kursing og kompetanseheving
Ønskede kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning – Ingeniørutdannelse, IT-utdannelse eller teknisk fagskole. Lang relevant praksis kan kompensere for formell utdanning
 • Førerkort for bil
 • Relevant erfaring fra fagfeltet
 • Erfaring med offentlig innkjøp og forhandlinger er en fordel
 • Gode datakunnskaper er nødvendig
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig.
Personlige egenskaper
 • God teknisk forståelse
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • Kundeorientert
 • Ryddig og representativ adferd
 • Strukturert
 • Løsningsorientert
Vi tilbyr
 • En spennende jobb blant gode kollegaer.
 • Lønn som seniorkonsulent (kode 1363) / overingeniør (kode 1087) (lønnsspenn: 60 - 67, 516 000 kr - 588 100 kr) iht. Statens lønnsregulativ, avhengig av utdannings-/kompetansenivå.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med mulighet for lån og gode forsikrings- og pensjonsordninger for statsansatte. (Det trekkes 2% fra bruttolønn pr mnd til lovbestemt pensjonsinnskudd for den enkelte).
 • Egen bedriftshelsetjeneste, gode velferdsordninger samt fleksibel arbeidstid.

Kontaktpersoner

Anita Røsvik
Telefonnummer: (+47) 489 51 988

Hvem er Forsvarsbygg?

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger