Sikringsteknikar Evenes/Trondenes

Stillingsbeskrivelse

Vi har nå ledig stilling som sikringsteknikar i region Hålogaland.

Viktige ansvarsområde for stillinga er å syte for at regionen leverer god service og kvalitet knytte til fysiske og elektroniske sikringstenester, herunder;

 • Automatiske adgangskontrollanlegg (AAK)
 • Automatiske innbruddsalarmar (AIA)
 • TV-overvåkningsanlegg (TVO)

Det er også nødvendig med kjennskap til dei nettverk som syr disse systemene saman. Videre skal sikringsteknikaren syte for ei optimal og effektiv gjennomføring av sikringsrelaterte oppgåver i regionen ved gode alliansar og rammeavtalar. Stillinga er plassert i eit team med andre sikringsteknikarar, og er lokalisert på Evenes eller Trondenes.

Les meir om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb:    

Arbeidsoppgåver

 • Teknisk drift, vidareutvikling og dokumentasjon av fysiske og elektroniske sikringssystem
 • Dagleg drift og vedlikehald samt planlegging og utførelse av periodiske kontrollar, inkludert teknisk feilretting og support på elektroniske sikringssystem
 • Påse at reglar og rutinar for innmelding av bestilling, feil og manglar følgjast, samt bidra til at besluttede rutiner følgjast
 • Bidra til gode kunderelasjonar
 • Løpende kontakt og dialog med kundar, herunder utarbeidelse og presentasjon av servicerapporter samt årleg FDVU-rapport
 • Leverandørkontakt
 • Støtte avtaleansvarleg tilleggstenester og fagansvarleg sikringstenester i arbeidet med budsjettering, planlegging og koordinering av sikringsrelaterte tenester
 • Levere tilleggstenester 
 • Bistå med råd, veiledning og prosjektering ift nye større byggjeprosjekt eller andre prosjekt relatert til elektronisk sikring
 • Bistå med intern kursing og kompetanseheving

Kvalifikasjonar

 • Relevant ingeniør utdanning, IT utdanning eller teknisk fagskole. Lang relevant røynsle kan kompensere for manglande formell utdanning. 
 • Røynsle/ sertifisering innan installasjon og programmering av avanserte og komplekse elektroniske sikringssystem med infrastruktur inklusiv server, klienter og nettverk.
 • Dokumenterte resultat og røynsle innan fagfeltet vil bli lagt vekt på.
 • Ønskjeleg med kjenskap til EKOM-lovea, NEK 400/700, FG regelverk, NEK EN50131, 60839-11, 62676 og tilsvarande.
 • Ønskjeleg med kjennskap til sikkerhetslova og personopplysningslova/ GDPR
 • Ønskjeleg med røynsle frå offentleg innkjøp og forhandlingar
 • Førarkort for bil
 • Den som ansettes må kunne tryggingsklareras på nivå Hemmeleg.

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidseigenskapar
 • Gode kommunikasjonsevner, skrifteg og munnleg
 • Kundeorientert
 • Strukturert
 • Løysingsorientert

Vi tilbyr

 • Løn som seniorkonsulent (kode 1363)/ overingeniør (kode 1087) frå kr. 515 200,- (ltr 59) til kr. 597 400 (ltr 67).
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse, med mogleigheitar for lån og gode forsikrings- og pensjonsordningar.  
 • Faglege utfordringar og spanande arbeidsoppgåver
 • Bedriftshelseteneste 
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordningar 

Kontaktpersoner

Odd Magne Fagerland
Arenaleiar
Telefonnummer: (+47) 90820104
Trond Balswick
Telefonnummer: (+47) 907 42 602

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger