Sikre velfungerende handelsløsninger mot utland

Seniorrådgiver (teamleder) Kraftmarked

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med på å utvikle morgendagens kraftmarkedsløsninger? Statnetts seksjon for Nettavregning, i avdeling Systemdrift og Markedsoperasjoner, har ansvar for å sikre gode handels- og oppgjørsløsninger mot utlandet. Vi har ansvar for at mellomriksforbindelsene til Norge fungerer oppgjørsmessig og vi har ansvar for 60-70 kommersielle avtaler mot Utland. Årlig er det over 1 mrd NOK i handelsinntekter mot Utland. Vi er avhengig av gode avregningsløsninger, og det er viktig å være proaktiv og nøyaktig i dette arbeidet. Vi har også et kommersielt ansvar for å følge opp driftsavtaler både mot for eksempel børser som EPEX og Nord Pool, og mot andre systemoperatører (TSOer) som Energinet og TenneT.

Norden er definert som strategisk viktig for Statnett og er derfor ett satsningsområde. Til stillingen ligger også å overvåke strategisk nordiske saker samt å bidra til utarbeidelse av posisjoner/saksframlegg. I den sammenheng trenger vi en koordinator som kan bistå Statnett i å fremme vårt syn og koordinere samarbeidet på tvers av landegrensene.

Stillingen vil kreve at man har en proaktiv og kommersiell interesse for å sikre inntektene til Statnett, og god pådriv for å få til løsninger. Det er viktig med kraftmarkedsforståelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Teamleder utland
 • Sikre best mulige handelsløsninger for mellomriksforbindelser
 • Controlling av børsvirksomhet
 • Oppfølging av avtaleverk knyttet utenlandshandel
 • Koordinator i det Nordiske arbeidet mellom systemoperatører
 • Sikre implementering av markedskoplingen mot resten av Europa

 Du vil inngå i et dynamisk team med høyt faglig kompetansenivå og få praktisk og god kunnskap om kraftmarkedet i Norge/Europa. Stillingen vil innebære utstrakt kontakt med andre TSOer og internt i Statnett for å finne gode løsninger for Statnett.

 Kvalifikasjoner:

 • Høyere teknisk- og/eller økonomisk utdannelse
 • Det vil være en fordel med kompetanse/erfaring fra kraftmarkedet 

 Personlige egenskaper:

 • Framoverlendt og evne til å ta tak i problemstillinger
 • Kunne lede andre i prosjekter
 • Viser initiativ og skaper løsninger sammen med andre
 • Resultatorientert med interesse for det kommersielle og holde tidsfrister
 • Faglig sterk og analytisk

Statnett ivaretar et viktig samfunnsansvar og har et av Norges sterkeste fagmiljø i kraftbransjen. Statnett ønsker mangfold i organisasjonen og har blant annet fokus på å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Vi kan tilby faglige utfordringer og utviklingsmuligheter i et godt arbeidsmiljø med fleksible ordninger.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.   

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med seksjonsleder Håvard Mjelde på telefon 412 16 362. Søknader vurderes fortløpende.

Kontaktpersoner

Håvard Mjelde
seksjonsleder
Telefonnummer: +47 23903286

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger