Sikkerhetssjef

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker nå etter ny sterk og synlig SIKKERHETSSJEF som vil få en sentral posisjon i helseregionen.

Stillingen er leder for i en egen enhet for IKT sikkerhet og vil rapportere til stabssjef i Helse Nord IKT, men vil også ha et rapporteringsansvar direkte inn mot administrerende direktør

Ansvar og oppgaver:

 • Enhetsleder og personalansvar for «Enhet for IKT-sikkerhet» i stab
 • Faglig leder for informasjonssikkerhet, risikostyring innenfor informasjonssikkerhet og beredskapsarbeidet i HN IKT
 • Sørge for at HN IKT oppfyller krav i lov- og regelverk, Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren og databehandleravtaler med helseforetakene i Helse Nord
 • Lede sikkerhetsrådet i HN IKT og delta i ledergruppen HN IKT
 • Gi administrerende direktør og ledergruppen beslutningsstøtte innen prioritering og oppfølging av informasjonssikkerhet, risikostyring innenfor informasjonssikkerhet og beredskap
 • Ansvar for Helse Nord IKTs deltakelse regionale og nasjonale fora innen informasjonssikkerhet og beredskap
 • Kontaktpunkt og kommunikasjon med helseforetakenes sikkerhets- og beredskapsledere

Kompetanse og personlige egenskaper

 • Utdanning på høgskole-/universitetsnivå, fortrinnsvis innen IKT, informasjonssikkerhet og/eller juridiske fag
 • Erfaring med overordnet sikkerhetsarbeid i større organisasjoner vil være fordel
 • Erfaring med risikostyring innen informasjonssikkerhet
 • God kjennskap til aktuelt lov- og regelverk, herunder personvernforordningen
 • Kjennskap til Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren er en fordel
 • Kjennskap til/sertifiseringer innen anerkjente standarder for informasjonssikkerhet, risikostyring eller kvalitetsstyring er en fordel
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Gode kommunikasjons- og dokumenterte lederferdigheter

Personlig egnethet vektlegges

For nærmere informasjon

Ta gjerne kontakt med vår rådgiver Kristin Haugen i Headvisor, mobil 97155441 eller på epost: kristin.haugen@headvisor.no, eller stabssjef Frank Daniel Fredriksen, mobil 99209455 og evt. epost frank.daniel.fredriksen@hnikt.no.

Kontaktpersoner

Frank Daniel Fredriksen
Stabssjef
Kristin Haugen
Rådgiver, Headvisor

Hvem er Helse Nord IKT?

Helse Nord IKT har som oppgave å forvalte og drifte IKT-systemene i Helse Nord. Dette innebærer forsvarlig drift av applikasjoner og IKT infrastruktur, samt utvikling av nye systemer og løsninger.

Helse Nord IKT har et tverrfaglig og høykompetent IKT-miljø, som bidrar til en kostnadseffektiv utnyttelse av IKT-ressursene i regionen. Vi har rundt 300 ansatte med arbeidssteder på 11 sykehus. Hovedkontoret er etablert i Tromsø. Verdiene våre er kvalitet, trygghet og respekt, og skal gjenspeiles i jobbutførelsen og måten vi opptrer på.

Våre kjerneverdier er KVALITET, TRYGGHET OG RESPEKT.

Disse verdiene er førende for hvordan vi jobber og hvordan vi opptrer overfor hverandre.

Et av våre høyt prioriterte og viktige oppgaver er å forebygge og ivareta informasjonssikkerhet, risikostyring og beredskapsarbeid innenfor Helseregionen.