Sikkerhetssjef T-banen

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Sporveien T-banen AS søker en målbevisst sikkerhetssjef med stor gjennomføringskraft. Stillingen medfører omfattende kontakt og samarbeid med prosjekteiere, samarbeidspartnere, myndigheter og interesseorganisasjoner.

Vår nye sikkerhetssjef må fremstå som en samlende og tydelig leder som skaper positivt engasjement både internt og eksternt. Du må ha solid erfaring fra trafikksikkerhet og kan aktivt drive utvikling og forbedring av avdelingens arbeid gjennom å utarbeide og forankre mål, strategier og handlingsplaner.

Vi tilbyr spennende og krevende oppgaver i en sterkt voksende bedrift med samfunnsansvar.

Sikkerhetssjef T-banen AS har personalansvar for 6 personer med arbeidssted Tøyen. Stillingen inngår i T-banens ledergruppe og rapporterer til direktør for T-banen.

Arbeidsoppgaver

 • Påse at sikkerheten i T-banen er ivaretatt og at driftstillatelse foreligger og opprettholdes
 • Ansvarlig for sikkerhetsstyringen i T-banen
 • Ansvar for styrende dokumentasjon relatert til driftstillatelsen
 • Sette krav og følge opp interne sikkerhetsmessige leverandøravtaler overfor kvalitet, beredskap, kompetanse og innkjøp
 • Utarbeide mål for sikkerheten i Sporveien T-banen
 • Etablere og vedlikeholde et sikkerhetsprogram for kontinuerlig bedring av sikkerheten
 • Bygge og vedlikeholde en robust sikkerhetskultur i Sporveien T-banen
 • Ansvar for å dokumentere og oppdatere risikobildet innen trafikksikkerhet for produktet T-bane
 • Premissgiver når risikoanalyser i forhold til trafikksikkerhet skal gjøres, samt lede eller bidra i disse
 • Følge opp avviksrapporter for trafikksikkerhet
 • Ansvar for all rapportering av saker i Sporveien T-banen som skal til sikkerhetsmyndigheter
 • Ansvarlig for at det gjøres granskninger av utvalgte uønskede hendelser
 • Sikre oppfølging ved brudd på regelverk. Ansvarlig for sikkerhetsinnspill i RAMS prosesser
 • Behandling av fravikssøknader
 • Sette krav til og følge opp utbyggingsprosjekter for å sikkerstille sikkerhetskriterier før driftsettelse
 • Veilede linjen slik at sikkerheten kontinuerlig måles, evalueres og forbedres iht oppsatte mål
 • Delta i ledelsesprosessene for å sikre nødvendig prioritering av sikkerhet i Sporveiens arbeid med balansert målstyring.

Kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk utdannelse på master- eller bachelornivå
 • Teknisk- eller sikkerhetsrelatert erfaring fra jernbanevirksomhet
 • Kunnskap om risikostyring
 • Gode lederegenskaper og ledererfaring
 • Kunnskap innen området Human Factor
 • Kommuniserer godt, både på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Du kan balansere sikkerhetsfaglig arbeid med det forretningsmessige arbeid og har stor integritet og er trygg på egen rolle.  Du er utadvendt, samarbeidsvillig og god til å etablere relasjoner på tvers av miljøer. Du trives i et åpent miljø preget av kvalitet, grundighet og tillit. Du evner å lytte, forstå samt kan skape resultater sammen med andre.  Du er strategisk, resultatorientert, analytisk og nøyaktig. 

Hvorfor Sporveien:

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom og bedriftsidrettslag

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Kontaktpersoner

Bjørn Schulstock
Rekrutteringssjef
Ellen Frøne Frøne
HR sjef Sporveien T-banen
Mobil: 909 84 415

Hvem er Sporveien?

Sporveien T-banen AS (T-banen) har ansvar for all T-banedrift i Oslo og Akershus. Selskapet har om lag 620 ansatte. T-banesystemet danner ryggraden i Oslos kollektive transportsystem, og frakter årlig over 122 millioner reisende. I en sammenligning av 34 T-banesystemer internasjonalt kommer T-banen ut med noen av de laveste operative kostnadene. T-banen er et datterselskap i Sporveiskonsernet, som leverer reiser med trikk, T-bane og buss med hovedfokus i Oslo og Akershus. Konsernet har om lag 3 800 ansatte og hovedkontor på Tøyen i Oslo. Forventet befolkningsvekst og miljøfokus gjør at kollektivtrafikk er et betydelig satsingsområde i årene fremover.