Sikkerhetsrådgiver med fokus på RAMS og prosjektoppfølging

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. juni, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å påvirke sikkerheten i hverdagen til Oslos innbyggere? Vil du være med å videreutvikle et transportsystem i verdensklasse? Da kan dette være en spennende mulighet for deg! Som sikkerhetsrådgiver vil du være en sentral ressurs for opprettholdelse av sikkerheten til T-banen i Oslo.

Sporveien T-banen AS er ryggraden i storbyens transporttilbud. T-banen leverer et transporttilbud som i en normalsituasjon har ca. 400 000 daglige reiser eller ca. 120 millioner reiser i året. T-banen er en integrert jernbanevirksomhet som har ansvaret for vogner, verkstedproduksjon, infrastruktur, trafikkstyring og togfremføring. T-banen står foran store investeringer i infrastruktur, nye vogner og digitale løsninger.

Som sikkerhetsrådgiver vil du være en sikkerhetsressurs for driften av T-banen i Oslo.

I denne stillingen vil du følge opp og bidra til god sikkerhetsstyring i prosjektene hos T-banen. Prosjektene kan både innebære infrastruktur, materiell, samt andre prosjekter internt hos T-banen. Du vil være med på å utarbeide sikkerhetsdokumentasjon, utarbeide risikoanalyser og følge opp T-banens krav i prosjekter, samt sørge for at prosjekter følger gjeldende lover og forskrifter.

Du har med deg faglig ballast nok til å støtte beslutningsprosessene våre med effektiv og presis sikkerhetsmetodikk, og engasjement og smittende entusiasme for å bygge en god sikkerhetskultur.  

Arbeidssted vil være ved hovedkontoret på Tøyen.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta krav til sikkerhetsstyring i prosjekter
 • Ivareta T-banens krav til sikkerhet og drift
 • Utarbeide og lede prosesser for risikoanalyser
 • Utarbeide RAMS-analyser og lede RAMS-prosesser i tråd med EN 50126
 • Utarbeidelse av sikkerhetsdokumentasjon
 • Ivareta myndighetskrav
 • Utarbeide meldinger og søknader til relevante myndigheter
 • Systematisk behandling av uønskede hendelser
 • Bidra til at sikkerhet og sikkerhetsstyring blir ivaretatt i hele virksomheten 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyskoleutdanning.  Dersom deler eller hele utdannelsen er gjennomført i utlandet, må denne være godkjent av Nokut (www.nokut.no). Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Kompetanse og erfaring innen sikkerhetsstyringsarbeid og RAMS-arbeid
 • Kompetanse innen gjennomføring og ledelse av risikoanalyser, konsekvens- og sannsynlighetsvurderinger
 • Kompetanse på RAMS-standardene, spesielt EN 50216
 • Det vil være en fordel med kunnskap innenfor følgende områder:
  • T-bane/jernbane
  • Bruk av og krav til Independent Safety Assessor (ISA)
  • Relevant lovverk og standarder
  • Leverandøroppfølging
  • Saksbehandling opp mot myndigheter
 • Svært gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

 • Du bør være analytisk, nøyaktig og strukturert
 • Du er i tillegg løsningsorientert, selvgående, og evner å se sammenhenger
 • Du innehar alltid fokus på kvalitet og detaljer, og har en grundig tilnærming til arbeidsoppgaver
 • Du evner å samarbeide, er relasjonsskapende og god på å kommunisere – slik at det skapes et godt og effektivt samarbeid på tvers av prosjekter og avdelinger
 • Du evner å raskt skape og opprettholde tillit 

Hvorfor Sporveien?

 • Hos oss får du jobbe med stor sikkerhetsfaglig bredde, i det Sporveien T-banen har sikkerhetsansvaret for både trafikkstyring, infrastruktur og kjøretøy
 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
 • Lønn etter avtale

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Spørsmål om stillingen kan rettes til fungerende sikkerhetssjef Vibeke Langeland Pedersen, tlf +47 930 30 130.  Kun CV og søknad sendt inn elektronisk via vårt rekrutteringssystem vil bli vurdert.

Kontaktpersoner

Vibeke Langeland Pedersen fungerende
Sikkerhetssjef
Telefonnummer: +47 930 30 130

Hvem er Sporveien?

Sporveien T-banen AS (T-banen) har ansvar for all T-banedrift i Oslo og Akershus. Selskapet har om lag 620 ansatte. T-banesystemet danner ryggraden i Oslos kollektive transportsystem, og frakter årlig over 122 millioner reisende. I en sammenligning av 34 T-banesystemer internasjonalt kommer T-banen ut med noen av de laveste operative kostnadene.

T-banen er et datterselskap i Sporveiskonsernet, som leverer reiser med trikk, T-bane og buss med hovedfokus i Oslo og Akershus.

Konsernet har om lag 3 800 ansatte og hovedkontor på Tøyen i Oslo. Forventet befolkningsvekst og miljøfokus gjør at kollektivtrafikk er et betydelig satsingsområde i årene fremover.