Sikkerhetsrådgiver for digitale innbyggertjenester

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. juli, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Er du en nysgjerrig, engasjert og selvstendig person som ønsker spennende oppgaver, og ønsker å jobbe med løsninger som setter svært høye krav til informasjonssikkerhet og personvern? Hos oss kan du være med å utvikle fremtidens nasjonale e-helseløsninger. 

Digitale innbyggertjenester har mange tjenester i porteføljen og flere vil tilkomme. Helsenorge.no-plattformen er sentral del av digitale innbyggertjenester og er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge. Helsenorge.no er laget for å gi den enkelte pasienten eller de pårørende et bedre og enklere møte med helsetjenesten og videreutvikles i raskt tempo. Digitale innbyggertjenester forvalter også felles nettløsning for spesialisthelsetjeneste. Innholdet leveres av ulike aktører i helsesektoren og det er Direktoratet for e-helse som har ansvar for drift og utvikling. For mer informasjon om satsningen, se www.ehelse.no.

Direktoratet for e-helse har ansvar for nasjonale e-helseløsninger som skal forbedre og forenkle den digitale hverdagen for helsepersonell og innbyggere. Til arbeidet som står foran oss søker vi deg som har erfaring og  bred bakgrunn fra  informasjonssikkerhet, samt  interesse for e-helsefeltet. Du vil rapportere til sikkerhetsleder for digitale innbyggertjenester, og jobbe aktivt og tett på det øvrige sikkerhets- og personvernmiljøet i direktoratet som personvernforvaltere, sikkerhetsarkitekter og sikkerhetsrådgivere.

Stillingen er fast og for tiden plassert i Avdeling produkt og plan, Seksjon produkt og veikart.

 

Ansvarsområder og sentrale oppgaver

Dine hovedarbeidsoppgaver blir å:

 • gjennomføre risikovurderinger av informasjonssikkerhet for løsninger i porteføljen
 • delta i utforming av sikkerhetsarkitekturen og tekniske løsninger
 • delta i utforming av sikkerhetsrelaterte forvaltningsrutiner
 • bidra til videreutvikling og forvaltning av etablert metodikk for sikker applikasjonsutvikling
 • delta i og gjennomføre egenkontroll/sikkerhetsrevisjoner
 • delta i opplæring av medarbeidere innen sikkerhetsområdet
 • bidra i ekstern dialog med samarbeidspartnere innen helsesektoren og tjenesteleverandører
 • samarbeide tett med fagmiljøet på informasjonssikkerhet
 • samarbeide tett med andre fagmiljøer, som personvern og juss
 • ha faglig dialog i forhold til funksjonalitet med samarbeidspartnere

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

 

Kvalifikasjoner og egenskaper 

Disse kvalifikasjonene må du ha:

 • utdanning på høyskole-/universitetsnivå innen informasjonsteknologi eller annen relevant teknisk kompetanse
 • minimum fem års relevant arbeidserfaring med informasjonssikkerhet. Svært relevant utdannelse med fordypning innen informasjonssikerhet kan i noen tilfeller redusere eller kopensere for kravet om arbeidserfaring. Fordypning i utdannelse innenfor informasjonssikkerhet kan kompensere og redusere krav til praksis.
 • erfaring med risikovurdering av informasjonssikkerhet og oppfølging av tiltak
 • erfaring med sikker utviklingsmetodikk
 • erfaring med prosjektarbeid
 • systematisk og strukturert evne til å se menneske, organisasjon og teknologi i sammennheng
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig
 • evne til å være løsningsorientert, effektiv og strukturert

Du kommer inn i et fagmiljø hvor det er stadige endringer og du må være fleksibel, nysgjerrig og ønske å bidra til utvikling av helsesektoren. I tillegg ser vi for oss at du er løsningsorientert, effektiv og strukturert.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Lang og svært relevant erfaring kan inoen tilfeller kompensere for kravet om høyere utdanning.

 

Vi ønsker også at du har:

 • erfaring med løsninger med høye krav til informasjonssikkerhet og personvern
 • kjennskap til relevante lovkrav og EUs personvernforordning
 • sertifiseringer innen informasjonssikkerhet (CISSP, CISA, CISM e.l.)
 • god kjennskap til norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten (Normen)
 • god forståelse av prosesser og aktørbildet i offentlig sektor, spesielt helsesektoren
 • god kjennskap til nasjonale felleskomponenter innen IKT

 

 Vi tilbyr:

 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1434/1364) i lønnsspennet kr 569 000 – 938 700 
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • spennende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • trening i arbeidstiden
 • moderne lokaler sentralt beliggende på Skøyen i Oslo

I Direktoratet for e-helse får du kollegaer som er stolte av jobben sin og som utfører den med stort engasjement. Tempoet hos oss er høyt, men vi tar godt vare på hverandre. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

 

Mangfold i Direktoratet for e-helse

Medarbeiderne i Direktoratet for e-helse skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

 

Offentliggjøring av søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

 

Ta gjerne kontakt med oss

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med sikkerhetsleder Eirik Saltkjel  på telefon 920 29 969 eller seksjonsleder Kari Jørgensen på telefon 990 07 861. Oppgi kunngjøringsnummer EH- 11/2017 dersom du kontakter oss.

 

Søk elektronisk

Registrer søknaden din på ehelse.no. Søknadsfrist: 30.07.2017

Kontaktpersoner

Eirik Saltkjel
Sikkerhetsleder
Kari Jørgensen
Seksjonsleder

Hvem er Direktoratet for e-helse?

Direktoratet for e-helse er nasjonal myndighet på e-helseområdet. Vi realiserer og forvalter nasjonale løsninger som forbedrer og forenkler helse- og omsorgssektoren. Direktoratet skal bidra til felles innsats og nasjonal styring av IKT-utviklingen i sektoren. Vi jobber for et enklere helse-Norge.