Sikkerhetsrådgiver Drift og trafikkstyring, Trafikk Øst

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse 

Trafikk Øst har ansvar for trafikkstyring, informasjon til reisende, kundehenvendelser, kapasitetsfordeling og har ansvar for person- og godsoperatørene på Østlandet. Trafikk Øst søker en sikkerhetsrådgiver som har forståelse og interesse for rettferdighetskultur, trafikksikkerhet og Bane NORs leveranser.

Arbeidssted er for tiden Oslo S.

Arbeidsoppgaver

 • forbedrings og effektiviseringsarbeid
 • avikshåndtering og saksbehandling
 • utarbeide og vedlikeholde særbestemmelser, instrukser og veiledninger m.m.
 • kunngjøre endringer i Infrastrukturen og regelverk
 • arbeide med kompetanse og kultur
 • lede, delta i og følge opp prosjekter, vurderinger m.m.
 • bistå i prosjekter med trafikkfaglig kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner

 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • trafikkfaglig erfaring, fortrinnsvis som togleder eller togekspeditør

Personlige egenskaper

 • du må være systematisk, selvstendig, fleksibel og resultat
 • og kvalitetsorientert
 • du må være ansvarsbevisst for både sikkerhetsarbeid og Trafikk Øst sin leveranse. I tillegg må du like å ta initiativ og faglig ansvar.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver
 • bredt fagmiljø med høy kompetanse
 • gode forsikring
 • og pensjonsordninger
 • årsbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Bård Øyvind Kvaal
Telefonnummer: (+47) 47459041

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon