Sikkerhetsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å være systemansvarlig for ISO27001 i Miljødirektoratet, og følge opp direktoratets sertifisering etter samme standard? Klarer du å holde deg løpende oppdatert på informasjonssikkerhetsområdet og risikobildet? Liker du å jobbe i et miljø under endring og takler flere oppgaver samtidig, kan det være deg vi ser etter!

For å møte omverdenens forventninger om tilgjengelige og digitale tjenester ønsker Miljødirektoratet å styrke arbeidet med IT / digitalisering og opprettet derfor en egen digitaliseringsseksjon 1. oktober i år. Seksjonen blir en sentral pådriver for digitaliseringsarbeidet i direktoratet. Seksjonen vil lede an i endringsprosessene hvor tjenesteutvikling, brukerorientering, gevinstrealisering og utnytting av data er sentrale begreper. Et nært samarbeid med miljøfaglige seksjoner blir nødvendig. En sterk involvering av ansatte og brukere blir også avgjørende. For å lykkes med den digitale omstillingen i Miljødirektoratet står modernisering og videreutvikling av IT-organisasjonen samt utvikling av målrettede strategier for digitaliseringsarbeidet sentralt.

Seksjonen vil ha om lag 20 medarbeidere i Oslo og Trondheim, og arbeidssted for stillingen er på Helsfyr i Oslo eller på Brattøra i Trondheim.

Hovedansvarsområder

 • Forebyggende sikkerhet - herunder arrangere øvelser, rapportering og autorisasjonsansvar
 • Saksfremstilling og rapportering internt og eksternt.
 • Gjennomføring av tiltak og forberedelser, samt være Miljødirektoratets representant i revisjoner knyttet til informasjonssikkerhet
 • Beredskap – være en del av beredskapsorganisasjonen, delta på beredskapsøvelser og evaluere. Delta i virksomhetens ROS-analyse.
 • Risikostyring - sikre at risikoanalyser gjennomføres og revideres. Videreutvikle verktøy, prosedyrer og maler for risikostyring. Rapportere på gjennomførte risikoanalyser (både til ledelse, etatsstyringsmøter/-rapportering, riksrevisjon og ISO-revisjoner)
 • Koordinere sikkerhetsarbeidet og ha en sekretariatsfunksjon for faste forum
 • Utvikling og vedlikehold av relevante rutiner og verktøy
 • Avvikshåndtering
 • Kulturbyggende og veiledende arbeid på informasjonssikkerhet i virksomheten (kurs, informasjonskampanjer osv.)

Kvalifikasjoner

 • Du har master innen IT eller andre nærliggende fag. Lang og relevant erfaring kan kompensere for formell kompetanse på masternivå.
 • Du har minimum tre års dokumentert relevant erfaring, helst fra IT.
 • Du må ha god IT-kompetanse og kunne føre en god dialog med tekniske IT-ressurser.
 • Du er fortrolig med relevante lover og avtaleverk, og har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Det er en fordel om du bør har erfaring fra stillinger med fokus på HMS, sikkerhet og sikkerhetsledelse.
 • Det er en fordel med kompetanse på CIM eller andre risikohåndteringsverktøy
 • Du har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Stillingen er selvstendig og det forutsettes derfor at du tar nødvendige initiativ, har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, er strukturert og løsningsorientert
 • Du må kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG
 • Du bør ha god kjennskap/erfaring med ISO 27001-standarden. Relevante kurs innenfor standarden er en fordel
 • Har du kjennskap til CIM er det en fordel
 • Har du erfaring fra offentlig sektor er det en fordel

Vi tilbyr

 • Fast stilling som seniorrådgiver med lønn fra kr. 544 400 (ltr 62) til kr. 658 300 (ltr 72) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes høyere.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden
 • Fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

For nærmere informasjon om stillingen, seksjonsleder Linda Jacobsen på e-post Linda.Jacobsen@miljodir.no.

Spørsmål om søknadsprosessen, Grethe S. Solberg Mossige, telefon 416 48 873 eller e-post Grethe.Solberg.Mossige@miljodir.no.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Søkerlisten vil bli offentlig når søknadsfristen er gått ut. Vi gjør oppmerksom på at søknaden din kan bli offentlig selv om du har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista, jfr. offentleglova §25. Hvis det skjer, vil vi gi deg beskjed slik at du får mulighet til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring

Referanse: 80-2018 ODI 

Kontaktpersoner

Grethe S. Solberg Mossige
Telefonnummer: 416 48 873
Linda Jacobsen
Seksjonsleder

Hvem er Miljødirektoratet?

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.