Sikkerhetsingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. februar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Stavanger kommune har distriktets største og mest varierte eiendomsportefølje. Som inneholder alt fra skoler, barnehager, museumsbygg, administrasjonsbygg, bydelshus, kulturbygg til eldre vernede bolighus i gamle Stavanger. En slik variert portefølje, krever kompetanse på en rekke områder. 

Seksjon for Formålsbygg er organisatorisk plassert under Bymiljø og utbygging, henholdsvis avdeling Eiendom. Seksjonen består av driftsenhetene Byggsikkerhet, Forvaltning og Teknikk og utvikling.  

Formålsbygg har det overordnede ansvaret og myndighet for planlegging av drift, vedlikehold og utvikling av kommunens formålsbygg. Under dette ligger også prosjekteringsanvisninger, dokumentasjon og oppgaveorganisering. Seksjonen har også et overordnet ansvar for å utvikle løsninger som vil optimalisere drift og vedlikehold.

Vi søker etter dyktige fagpersoner som kan være med å forme fremtidens sikkerhetsløsninger på kommunens bygg. Arbeidet vil være orientert rundt fysisk sikring og beredskap på kommunale bygg, dette innebærer ansvar for ulike tekniske og fysiske sikringstiltak, risikovurderinger og alarmsystemer. Dette er et fagområde som er under utvikling hvor man skal arbeide aktivt med de teknologiske løsningene slik at man får utnyttet potensialet i teknologien for å finne gode løsninger for sikring av bygg.

Stillingene ligger under den nyopprettede enheten byggsikkerhet. 

Arbeidsoppgaver

Som fagansvarlig skal du ha detaljkunnskaper om ditt fagområde, og du skal kunne svare på kommunens faglige ståsted i kravspesifikasjoner og målsetninger som er satt. I rollen som sikkerhetsingeniør får du ansvar for å lede og koordinere gjennomføring av tiltak knyttet til fagområdet, her inngår blant annet:

 • Arbeide med utvikling og modernisering av tilhørende elektroniske systemer 
 • Planlegging og oppfølging av sikkerhetstiltak 
 • Systemansvar
 • Tett samarbeid med byggforvalters vedlikeholdsplanlegging og aktiviteter knyttet til forebyggende vedlikehold.
 • Bistå driftsseksjonen i Eiendom med rådgivning og opplæring i spørsmål knyttet til drift 
 • Bidra med fagstøtte i forbindelse med vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter
 • Deltakelse i anskaffelser innenfor fagområde, rammeavtaler, serviceavtaler etc.  
 • Ansvar for relevante avtaler innenfor fagområdet.  
 • Utarbeide grunnlag for politisk behandling av saker for fagområdet.

Kvalifikasjoner

Du har minst fem års relevant erfaring fra byggherreorganisasjon, alarmselskaper eller andre relaterte bransjer. Du har kompetanse på gjennomføring av risiko og sårbarhetsanalyser. 

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå i ingeniørfag (bygg, elektro) gjerne med spesialisering innen elektronisk/ teknisk sikkerhet
 • Erfaring med prosjektering av sikkerhets/styringssystemer
 • Erfaring med økonomistyring og god kontrakts forståelse (NS) 
 • Erfaring med anbudsprosesser i offentlig sektor 
 • Strukturert og med gode planleggingsevner 
 • Lengre relevant erfaring kan eventuelt kompensere for manglende formell utdanning 
 • Du snakker og skriver godt norsk. 

Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.  

Personlige egenskaper

 • Du har god IT kompetanse og systemforståelse.
 • Du har forståelse for prosjekteringsprosessen innen bygg og anlegg og rollen som sikkerhetsrådgiver. 
 • Du er en driftig medarbeider og en pådriver som skaper gode mellommenneskelige relasjoner.
 • Du er dyktig til å identifisere hva som er viktig i dine leveranser og har evne til å tenke nytt.
 • Du er selvdreven og liker å jobbe strukturert. 
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 
 • Du har fokus på kvalitet, bærekraftige løsninger og gode økonomiske resultater. 

Vi tilbyr

 • Store utviklingsmuligheter og hjelp til tilrettelegging slik at du lykkes med dine karrierevalg og arbeidsprestasjoner 
 • Mulighet til å følge løsningene du lager fra rapport via beskrivelse til ferdig produkt 
 • Arbeid i ett kompetent fagmiljø hvor vi gjør hverandre gode, med ansvarsfulle oppgaver og stor grad av selvstendighet. 
 • Utvikling innen fag
 • Gode ferie- og personalordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode tekniske løsninger ved behov for hjemmekontor
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler gjennom KLP
 • Arbeid i et tverrfaglig miljø med kunnskapsrike og engasjerte kolleger sentralt i Stavanger sentrum 
 • Lønn etter avtale ut fra kvalifikasjoner og erfaring, stillingskode: 808400 Ingeniør

Kontaktpersoner

Camilla Gjerde Ove
Driftssjef
Telefonnummer: +47 454 74 512

Hvem er Stavanger kommune?

Stavanger skal være en god kommune å bo i for alle.

Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for kommunen vår og menneskene som bor her. Med 11 000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere.

Vår visjon: Vi bygger fellesskap!