Sikkerhetsarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse. 

Ønsker du å jobbe med oppgaver og systemer som har betydning for Etterretningstjenestens evne til å innhente, bearbeide og analysere informasjon? IKT-Avdelingen har som hovedansvar å utvikle og operere IKT i tjenesten inkludert digitalisering, teknologidrevet transformasjon og beskyttelse av kritisk infrastruktur. Som sikkerhetsarkitekt vil du være med på å utvikle og implementere en overordnet sikkerhetsarkitektur i Etterretningstjenestens systemer. Du har erfaring i å jobbe praktisk med IKT- sikkerhet og arkitektur, samt utarbeidelse av sikkerhetskrav og/eller sikkerhetsdesign. Forståelse for verdivurderinger og sårbarhetsanalyser er en fordel.

Etterretningstjenesten ser etter en person som har jobbet på sikkerhetssiden innenfor IKT med erfaring fra krav-, design og implementeringsfasene og gjerne deltatt i større digitaliseringsprosesser. Særlig vekt legges på forståelse av sikkerhetsaspekter ved moderne sky- og kontainerteknologi (PaaS og IaaS) inkludert tilgangsstyring (IAM). Etterretningstjenesten jobber i henhold til agile prinsipper som DevSecOps og mikrotjenestearkitektur og det er ønskelig at du har god kjennskap til og trives med smidige prosjekter og produktorientert utvikling. 

Arbeidsoppgaver

 • Lede utviklingen av Etterretningstjenestens sikkerhetsarkitektur
 • Ansvarlig for IKT-sikkerhetsarkitektur
 • Gjennomføre og kontinuerlig forbedre prosesser og dokumentasjon med hensyn til sikkerhetsgodkjenninger
 • Utarbeide sikkerhetsarkitektur i tjenestens hovedsystemer og delta som sikkerhetsarkitekt i utvikling av nye hovedsystemer gjennom programmer, prosjekter og aktiviteter for digitalisering

Det kreves:

 • Mastergrad eller tilsvarende, innen fagområder som er relevant for stillingen, fortrinnsvis IKT- og sikkerhetsfaglig retning. Annen utdanning med relevant teknisk fagbakgrunn og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende utdanning utover bachelorgrad. 
 • Erfaring med utvikling og implementering av sikkerhetsarkitektur, sikkerhetsgodkjenningsprosesser og/eller SOC-kapabiliteter

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med utvikling og implementering av virksomhetsarkitektur
 • Erfaring med strategi og overordnede planprosesser
 • Kjennskap til Forsvarets/statlig organisasjoner og virke
 • Kjennskap til Etterretningstjenestens organisasjon og virke

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf lov om personell i Forsvaret. Dette innebærer krav til fysisk og medisinsk skikkethet, samt førerkort klasse B. Sjef Etterretningstjenesten kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra tillegg- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt
 • Det kreves gode språkkunnskaper i engelsk

Personlige egenskaper

 • Teamkompetanse
 • Samarbeidsevne
 • Løsningsorientert
 • Helhetsoversikt
 • Gjennomføringsevne
 • Proaktivitet
 • Skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

Stillingen som senioringeniør (kode 1181) lønnes etter Statens lønnsregulativ i lønnstrinn 68-75 (for tiden 615 900 - 704 900) avhengig av tjenesteerfaring og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidssted vil være Oslo

Gode muligheter for faglig utvikling, spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø

Stort bedriftsidrettsmiljø med muligheter for trening i arbeidstiden

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken ”søk her”.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man kun kan være norsk statsborger. For generell informasjon om Etterretningstjenesten henvises til www.forsvaret.no.

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 230 95 215

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger