Sikkerhets og Kvalitetsrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. juli, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Infrastrukturdivisjonen i Bane NOR har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold, samt investeringsprosjekter knyttet til forbedring av eksisterende infrastruktur. Infrastrukturdivisjonen er Bane NORs største divisjon. Hoveddelen består av seks områder med ansvar for infrastruktur innen et bestemt geografisk område. I tillegg har divisjonen fire landsdekkende enheter.

Område Østlandet søker en engasjert og ansvarsbevisst sikkerhets- og kvalitetsrådgiver. I denne stillingen skal du støtte banesjefen og faglige ledere med utøvelsen av sikkerhets- og kvalitetsarbeidet i område Østlandet som består av Gardermobanen, Hovedbanen, Kongsvingerbanen og Solørbanen. Stillingen rapporterer til banesjef.   Stasjoneringssted er for tiden Lillestrøm. 

Arbeidsoppgaver

 • Være banesjefens ressursperson innen HMS og trafikksikkerhet 
 • Lede, utføre, støtte, kontrollere og arkivere risikoanalyser 
 • Bestille analyser og vurderinger fra interne støtteenheter 
 • Saksbehandling i avvikshåndteringssystemet Synergi 
 • Utarbeide og følge opp lokale HMS og SHA-planer 
 • Bistå i lokale kartlegginger, datafangst og pilotprosjekter til bruk i analyse og utviklingsarbeid 
 • Holde farelogger ajour, herunder overføring fra prosjekter 
 • Bistå i dialog og samhandling med togselskaper og redningsetater 
 • Bistå i gjennomføring og oppfølging av revisjoner og tilsyn 
 • Bistå i operativt beredskapsarbeid, herunder øvelser 
 • Støtte ledelse og medarbeidere med faglige råd, samt forbedrings og læringsaktiviteter 
 • Gjennomføre internkontrollaktiviteter, slik som befaringer, vernerunder og stikkontroller 
 • Gjennomføre rapporteringer innen HMS og sikkerhet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad innen relevante fagområder. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet 
 • Kunnskap om sikkerhets og kvalitetsledelse 
 • Erfaring med risikovurderinger og revisjoner 
 • Erfaring med jernbanelovgivningen er ønskelig 
 • Erfaring innen verksteds og anleggsvirksomhet er ønskelig 
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Vi søker en dyktig og engasjert medarbeider som har gode samarbeids og kommunikasjonsevner og som liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater
 • Du bør være analytisk, strukturert og nøyaktig, men også løsningsorientert og ha en praktisk tilnærming til problemstillingene
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NOR sine etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, engasjert og profesjonell 

Vi tilbyr

 • Være del av en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver 
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i utvikling 
 • Fleksible arbeidsordninger 
 • Personalbillett med VY tog 
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger

Kontaktpersoner

Tormod Bergerud
Banesjef Østlandet (Lillestrøm)
Telefonnummer: 91657303

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger