Sikkerhets- og kvalitetsrådgiver, Hoved- og Gardermobanen, Område Oslokorridoren

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Hoved- og Gardermobanen søker en engasjert og ansvarsbevisst sikkerhets- og kvalitetsrådgiver.

I denne stillingen skal du støtte banesjefen og faggruppelederne med å ivareta den operative utøvelsen av sikkerhets- og kvalitetsarbeidet på Hoved- og Gardermobanen. Sikkerhets- og kvalitetsrådgiver skal bidra i arbeidet med å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå og kontinuerlig forbedring innen alle fagområder. Sikkerhets- og kvalitetsrådgiveren skal påse at sikkerhetsarbeidet foregår i tråd med gjeldende krav, og initiere og bistå i enhetens implemenetering av nye eller endrede krav.

Banestrekning Hoved- og Gardermobanen har ansvar for drift og vedleikehold av strekningen Etterstad - Eidsvoll. Herunder inngår ansvar for sikkerheten til egne ansatte, infrastruktur, reisendde og tredjeperson.

Stillingen rapporterer til banesjef.

Stasjoneringssted er for tiden Lillestrøm.

Arbeidsoppgaver

 • Være banesjefens ressursperson innen HMS og trafikksikkerhet
 • Lede, utføre, støtte, kontrollere og arkivere risikoanalyser
 • Utføre sikker jobb-analyser
 • Betille analyser og vurderinger fra interne støtteenheter
 • Saksbehandling i avvikshånteringssystemet Synergi
 • Utarbeide og følge opp lokale HMS- og SHA-planer
 • Bistå i lokale kartlegginger, datafangst og pilotprosjekter til bruk i analyse- og utviklingsarbeid
 • Holde farelogger ajour, herunder overføring fra prosjekter
 • Bistå i dialog og samhandling med togselskaper og redningsetater
 • Bistå i gjennomføring og oppfølging av revisjoner og tilsyn
 • Være banesjefens ressursperson på kjemikaliehåndtering og saksbehandling i EcoOnline
 • Bistå i operativt beredskapsarbeid, herunder øvelser
 • Være faglig rådgiver og sekretær for lokalt arbeidsmiljøutvalg
 • Støtte ledelse og medarbeidere med faglige råd, samt forbedrings- og læringsaktiviteter
 • Gjennomføre internkontrollaktiviteter, slik som befaringer, vernerunder og stikkontroller
 • Gjennomføre rapporteringer innen HMS og sikkerhet
 • Bistå med tilsvarende oppgaver for andre enheter i Oslokorridoren

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad innen relevante fagområder. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Kunnskap om sikkerhets- og kvalitetsledelse
 • Erfaring med risikovurderinger og revisjoner
 • Erfaring med arbeidsmiljøloven
 • Erfaring med jernbanelovgivningen er ønskelig
 • Erfaring innen verksteds- og anleggsvirksomhet er ønskelig
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Vi søker en dyktig og engasjert medarbeider som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og som liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater. Du bør være analytisk, strukturert og nøyaktig, men også være løsningsorientert og ha en praktisk tilnærming til problemstillingene. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Vi legger vekt på lojalitet til Bane NOR sine etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, engasjert og profesjonell.

Vi tilbyr

 • Du vil bli en del av et godt arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utførerer spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte.

  I tillegg kan vi tilby:

  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
  • Pt. personalbillett med NSB sine tog

Kontaktpersoner

Lars Frøystein
Telefonnummer: (+47) 90740382
Sverre Christensen
Telefonnummer: (+47) 95827315

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon