Sikkerhet og kvalitetsrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Sørlandsbanen Øst søker en engasjert og ansvarsbevisst sikkerhet og kvalitetsrådgiver.

I denne stillingen skal du støtte banesjefens organisasjon med å ivareta den operative utøvelsen av sikkerhet og kvalitetsarbeidet hos Sørlandsbanen Øst. Sikkerhet og kvalitetsrådgiveren skal påse at sikkerhetsarbeidet foregår i tråd med gjeldende krav, initiere og bistå i enhetens implementering av nye eller endrede krav.

Sørlandsbanen Øst har ansvar for sikkerhet i og ved spor, forvaltning, drift og vedlikehold av Vestfoldbanen fra Larvik til Porsgrunn og Sørlandsbanen på strekningen Nordagutu - Kongsberg med sidebaner.

Stillingen rapporterer til banesjef. Stasjoneringssted er for tiden Skien.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, utføre, støtte, kontrollere, følge opp og arkivere risikoanalyser og sikker jobb-analyser med tilhørende vurderinger
 • Bestille analyser og vurderinger
 • Være oppfølgingsansvarlig for avvikshåndteringssystemet Synergi
 • Utarbeide og følge opp lokale HMS- og SHA-planer
 • Bistå i lokale kartlegginger, datafangst og pilotprosjekter til bruk i analyse- og utviklingsarbeid
 • Gjennomføre rapporteringer innen HMS og sikkerhet
 • Drifte farelogg og fremme beslutningssaker for ledelsen, herunder overføring fra prosjekter
 • Sikre lokal dialog og samhandling med togselskap, redningsetater og andre interessenter innen fagområdet
 • Bistå i gjennomføring og oppfølging av revisjoner og tilsyn
 • Følge opp drift av stoffkartotek
 • På vegne av banesjefen lede beredskapsarbeid i baneområdet, herunder også brannvern, trening og øvelser
 • Støtte ledelse og medarbeidere med faglige råd, samt forbedrings- og læringsaktiviteter
 • Andre arbeidsoppgaver kan tillegges stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad eller høyere utdanning innen et eller flere relevante fagområder
 • Kunnskap om sikkerhets- og kvalitetsledelse
 • Erfaring med risikostyring og risikovurderinger
 • Erfaring med revisjoner og tilsyn
 • Kunnskap om HMS-lovgivingens med tilhørende forskrifter
 • Ha eller kunne erverve seg kompetanse om forbedringsarbeid (LEAN)
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode ferdigheter innen bruk av kontorstøtteverktøy som Excel, Word mv
 • Førerkort for bil

  Kunnskap om sikkerhets- og kvalitetsledelse vektlegges særskilt. Kunnskap om Jernbane- og HMS-lovgivingens sikkerhetskrav vil være en fordel.

Personlige egenskaper

 • Vi søker en dyktig og engasjert medarbeider som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og som liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater. Du bør være analytisk, strukturert og nøyaktig, men også være løsningsorientert, og gjerne ha en praktisk tilnærming til problemstillingene. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Vi legger vekt på lojalitet til Bane Nors etiske regler og at du i tråd med våre verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • Pt. personalbillett med NSBs tog
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

  Du vil bli del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

  Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte.

  Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Terje Øygarden
Telefonnummer: (+47) 91671013

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon