Sikkerhet- og kvalitetsleder, Trafikk Øst

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kunde- og trafikkdivisjonen i Bane NOR har ansvar for trafikkstyring, informasjon til reisende og kundehenvendelser, kapasitetsfordeling og har kundeansvar for person- og godstogoperatørene.

Trafikk Øst har et operativt ansvar for sikkerhet, effektivitet, punktlighet og regularitet i trafikkområde. Trafikkområdet strekker seg for tiden fra Neslandsvatn i Sør, til Dombås og Åndalsnes i Nord, Hønefoss i Vest og Charlottenberg og Magnor i Øst. Trafikk Øst har ansvaret for tildeling av restkapasitet, trafikkstyring og styring av el-kraft i trafikkområde, samt kunde- og trafikkinformasjon i deler av trafikkområdet.

Det er for tiden stor utvikling av jernbane. Det er store endringer som følge av jernbanereformen. Togframføringsforskriften opphører sommeren 2019, og Bane NOR får med dette et større eierskap og ansvar for trafikkreglene. Det investeres store midler til både utvikling av nye tekniske systemer for trafikkstyring og utbygging av nye banestrekninger.

Stillingen innebærer ikke personalansvar, men i denne stillingen har du ansvar for utvikling og utøvelse av sikkerhetsstyring og øvrige sikkerhets- og kvalitetsoppgaver i trafikkområdet. Du skal støtte trafikkområdets ledergruppe med å ivareta den operative utøvelsen av sikkerhetsstyringen for å sikre en sikker og effektiv jernbane, samt bistå andre enheter med vurderinger.

Stillingen rapporterer til seksjonsleder Sikkerhet og kvalitet Trafikk øst, og har for tiden arbeidssted i Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for videreutvikling og oppfølging av sikkerhetsstyring i trafikkområde. Dette innebærer beredskap, styringssystem, lokale instrukser m.m.
 • Analysearbeid innen sikkerhet og effektivitet, herunder: lede, støtte og kontrollerer risikoanalyser og vurderinger
 • Sikre etterlevelse av Sikkerhetsstyringsforskriften og virksomhetens krav
 • Initiere og støtte trafikkområdet med forbedringsaktiviteter, kontroller og undersøkelser, samt oppfølging av uønskede hendelser
 • Bidra i og følge opp granskninger, revisjoner og tilsyn
 • Utvikle rapportering og følge opp trender
 • Samarbeid med sikkerhetsmiljøet internt og i andre enheter
 • Bistå andre enheter etter behov

Det kan være behov for å bistå med andre oppgaver, og arbeidsoppgavene kan bli justert noe som følge av organisatoriske endringer.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen relevante fag, som sikkerhets- og kvalitetsledelse, risikostyring eller tilsvarende
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • God kunnskap om sikkerhets- og kvalitetsledelse
 • Det er en fordel med kompetanse innen jernbanene og å kjenne til relevante lover, forskrifter og Europeiske forordninger innenfor sektoren

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som kommuniserer og samarbeider godt, er ansvarsbevisst, strukturert og nøyaktig, samt motivert og initiativrik
 • Vi legger vekt på at du har analytiske egenskaper, samt evne og interesse for å sette deg inn i nye fagområder
 • Vi forventer at du tar faglig ansvar, kan arbeide selvstendig og målrettet, gjennomfører og leverer i henhold til tidsfrister

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • pt. personalbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Bård Øyvind Kvaal
Telefonnummer: (+47) 47459041

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon