Signalmontører til drift og vedlikehold av jernbane – Spordrift AS Østfoldbanen

Stillingsbeskrivelse

Sportdrift Østfoldbanen tilhører Region Øst. Spordrift Østfoldbanen har ansvar for å drifte og vedlikeholde strekningene Vestre Linje
fra Oslo S - Kornsjø og Østre Linje fra Ski - Sarpsborg.

Som signalmontør har du en spennende hverdag der du utfører vedlikehold, feilretting og endringer på ulike typer
signalanlegg. Du jobber både selvstendig og i arbeidslag. Som signalmontør er du nøyaktig, og opptatt av leveranse og kvalitet i arbeidet som utføres. Du er med på å ivareta anlegg fra de relebaserte anleggene, til teknologiske anlegg som ERTMS.

Signalavdelingen har to avdelinger som er fordelt på
stasjoneringsstedene Ski og Sarpsborg. Stillingene rapporterer til Driftsleder.
Stasjoneringssted: 1 stilling i Ski, 2 stillinger i Sarpsborg. Oppgi i søknadsteksten hvor du søker.

Arbeidsoppgaver

  • Drift, vedlikehold, feilretting og montering av ulike typer signalanlegg
  • Utarbeide dokumentasjon iht. utførte arbeider
  • Bidra i forbedringsarbeid
  • Mindre fornyelses
  • og investeringsoppgaver
  • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper
  • Til enhver tid delegerte oppgaver gitt av nærmeste leder
  • Turnusarbeid og noe reisevirksomhet

Ønskede kvalifikasjoner

  • Fagbrev som signalmontør
  • Førerkort for bil klasse B
  • Godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV) eller være villig til å ta kurs for å bli godkjent
  • God kjennskap til bruk av data som arbeidsverktøy
  • Tilfredsstillende norskkunnskaper
  • Krav om å ta kurs for å tilegne seg kunnskaper om anleggstypene på strekningen
  • Det blir stilt helsekrav til blant annet syn, hørsel og fargesyn. Arbeidspsykologisk test og helseundersøkelse vil bli gjennomført i forbindelse med eventuell ansettelse
  • Kunnskap og kurs på Alstom drivmaskiner er en fordel
  • Utdanningsretning 
  • Fagbrev som signalmontør
  • Førerkort for bil klasse B
  • Godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV) eller være villig til å ta kurs for å bli godkjent
  • God kjennskap til bruk av data som arbeidsverktøy
  • Tilfredsstillende norskkunnskaper
  • Krav om å ta kurs for å tilegne seg kunnskaper om anleggstypene på strekningen
  • Det blir stilt helsekrav til blant annet syn, hørsel og fargesyn. Arbeidspsykologisk test og helseundersøkelse vil bli gjennomført i forbindelse med eventuell ansettelse
  • Kunnskap og kurs på Alstom drivmaskiner er en forde
  • Utdanningsnivå
  • Fagskole / Fagbrev (2 år)

Personlige egenskaper

  • Interesse og egenskaper innen fagområdet
  • Gode kommunikasjons
  • og samarbeidsevner
  • Arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
  • Har god sikkerhet
  • og risikoforståelse
  • Har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt
  • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORS verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

  • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.
  • I tillegg kan vi tilby:
  • Spennende utfordringer og muligheter for personlig utvikling
   et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger
  • Gode kursmuligheter (etter behov )
  • Forsikrings
  • og pensjonsordninger
  • p.t. personal billett med tog

Kontaktpersoner

Lars Frithjof Rehnberg
Telefonnummer: 90940601

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger