Signalmontører Signal Ofotbanen

Signalmontør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å jobbe med drift og vedlikehold av Bane NORs anlegg?

Område Nord har ledig en fast stilling samt to vikariater som signalmontører. Det er mulighet for fast ansettelse etter endt vikariatstid. Stillingene er en del av faggruppen Signal Ofotbanen.

Som signalmontør utfører du vedlikehold, retter feil og monterer ulike typer signalanlegg. Du legger og skjøter kabler i jord, monterer kabler i utstyr, koblingsskap og tekniske rom, monterer, vedlikeholder og retter feil på mekanisk og elektromekanisk utstyr i og ved sporet.

Stillingene rapporterer til faggruppeleder Signal Ofotbanen.

Stasjoneringssted: Narvik

Arbeidsoppgaver

 • Drift, vedlikehold, feilretting og montering av ulike typer signalanlegg. Signalene omfatter stasjoner, strekninger og planoverganger
 • Utarbeide dokumentasjon i henhold til utførte arbeider
 • Bidra til forbedringsarbeid for å oppnå økt tilgjengelighet i anleggene
 • Stillingene inngår i Bane NORs beredskapsordning. Ansatte i beredskapsordningen må ved utrykning kunne møte på stasjoneringsstedet innen 60 min
 • Forebyggende vedlikehold
 • Mindre fornyelses og investeringsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR og øvrige aktører i sektoren
 • Til enhver tid delegerte oppgaver gitt av nærmeste leder

Turnusarbeid for natt og helg må påregnes. Noe reisevirksomhet kan forekomme. Avhengig av Bane NORs behov kan det bli stilt krav om lokomotivførerutdanning. Fagarbeidere uten lokførerutdanning kan tilsettes under forutsetning av at en forplikter seg til å ta lokomotivførerutdanning og består denne.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis fagbrev som signalmontør
 • Kandidater som nå er i læretid som signalmontør kan også søke. Tilsetting forutsetter bestått fagprøve, og tiltredelsestidspunktet vil være fra dato for bestått fagprøve
 • Du kan også søke stillingene dersom du har fagbrev som elektriker/montør gruppe L. Ved eventuell tilsetting vil det da være krav om å avlegge fagprøve som signalmontør innen en gitt tid
 • God risikoforståelse og kjennskap til HMS
 • God kjennskap til bruk av IKT som verktøy
 • Førerkort for bil klasse B
 • Godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV) eller være villig til å ta kurs for å bli godkjent
 • Yrkespsykologisk test vil bli gjennomført før tilsetting
 • Helseundersøkelse vil bli foretatt før tilsetting hvis ikke godkjent helsekontroll kan fremlegges
 • Tilfredsstillende norskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjons
 • og samarbeidsevner
 • Du arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Du har god sikkerhet
 • og risikoforståelse
 • Du har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper

Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

I tillegg kan vi tilby:

 • Muligheter for personlig utvikling
 • Gode forsikrings
 • og pensjonsordninger
 • Personalbillett med tog

Kontaktpersoner

Marianne Stornes Pettersen
Faggruppeleder Signal Ofotbanen
Telefonnummer: +47 91650111

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon