Signalmontører - baneområde Oslo

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. juni, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å jobbe med drift og vedlikehold av Bane NOR anlegg?

Baneområde Oslo tilhører Oslokorridoren. Banestrekningen har ansvar for å forvalte, gjennomføre mindre fornyelser, drifte og vedlikeholde strekningen fra Lillestrøm, Alnabru skiftesatsjon til Asker/Spikkestad.

Stillingene skal inngå i en planlagt beredskap med oppmøte Alnabru og primært gjennomføre drift og vedlikehold på strekningen Lillestrøm - Oslo.

Som signalmontør utfører du vedlikehold, retter feil og monterer ulike typer signalanlegg. Du legger og skjøter kabler i jord, monterer kabler i utstyr, koblingsskap og tekniske rom, monterer, vedlikeholder og retter feil på mekanisk og elektromekanisk utstyr i og ved sporet.

Ved en intern omrokkering/ansettelse kan det bli endring i stasjoneringssted. Du bes opplyse i søknaden om du ønsker å bli vurdert til tilsvarende stilling på annet stasjoneringssted.

Stillingen rapporterer til faggruppeleder

Stasjoneringssted: for tiden Alnabru

 

Arbeidsoppgaver

 • Drift, vedlikehold, feilretting og montering av ulike typer signalanlegg. Signalanleggene omfatter stasjoner, strekninger og planoverganger.
 • feilretting på eksisterende anlegg.
 • utarbeide dokumentasjon iht. utførte arbeider.
 • bidra til forbedringsarbeid for å oppnå økt tilgjengelighet i anleggene.
 • Stillingen inngår i Jernbaneverkets beredskapsordning. Ansatte i beredskapsordningen må, ved utrykning kunne møte på stasjoneringsstedet innen 60 min.
 • Forebyggende vedlikehold.
 • Mindre fornyelses- og investeringsoppgaver.
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper.
 • Til enhver tid delegerte oppgaver gitt av nærmeste leder.

Turnusarbeid for natt og helg må påregnes. Noe reisevirksomhet kan forekomme.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som signalmontør.
 • god risikoforståelse og kjennskap til HMS.
 • god kjennskap til bruk av data som verktøy.
 • Du må oppfylle kravene til helse i Toggremføringsforskriften. Helseundersøkelse vil bli foretatt før tilsetting.
 • Førerkort for bil klasse B.
 • Godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV), eller være villig til å ta kurs for å bli godkjent. Arbeidspsykologisk test vil bli gjennomført før tilsetting.
 • Tilfredsstillende norskkunnskaper.

 

Personlige egenskaper

 • interesse og egenskaper innen fagområdet
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • har god sikkerhet- og risikoforståelse
 • har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper

 

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø som holder et høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • I tillegg kan vi tilby:
 • spennende utfordringer og muligheter for personlig utvikling
 • et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger
 • forsikrings- og pensjonsordninger
 • p.t. personal billett med tog.

Kontaktpersoner

Kjetil Lerkendal
Telefonnummer: (+47) 91671095

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon