Signalmontør

Stillingsbeskrivelse

Spordrift Trøndelag har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av infrastrukturen. Spordrift Signal Trondheim har ledig to stillinger som signalmontør.

Som signalmontør utfører du vedlikehold, retter feil og monterer ulike typer signalanlegg. Du vedlikeholder kabelanlegg, monterer kabler iutstyr, koblingsskap og tekniske rom, monterer, vedlikeholder og retter feil på mekanisk og elektromekaniskutstyr i og ved sporet.

Stillingene rapporterer til Arbeidsplanlegger Signal 

Stasjoneringssted for stillingen er Trondheim.

Arbeidsoppgaver

 • kontroll, vedlikehold, revisjon og reparasjoner knyttet til signalanleggene
 • delta i beredskapsvakt
 • medvirke til at helse, miljø og sikkerhet (HMS) blir ivaretatt
 • se til at arbeidet blir utført iht gjeldende lov-, avtale- og regelverk
 • prosjektarbeid og koordinering av oppgaver i samarbeid med andre fagområder

 Søker må være villig til å delta i andre drifts- og vedlikeholdsoppdrag etter behov, samt innstilt på noe reisevirksomhet og turnusarbeid (natt og helg) 

Ønskede kvalifikasjoner

 • fagbrev som signalmontør
 • førerkort kl B
 • sikkerhetskontrollør 
 • god kjennskap til bruk av dataverktøy
 • god kjennskap til HMS
 • godkjent som hovedsikkerhetsvakt for arbeid i og ved jernbanespor, eller være villig til å ta denne godkjenningen
 • gode norskkunnskaper

 Den som tilsettes må være villig til å gjennomføre relevant opplæring og ta relevante godkjenninger.

Helseundersøkelse og yrkespsykologisk test for hovedsikkerhetsvakt vil bli gjennomført før tilsetting.

Personlige egenskaper

Vi søker en strukturert, nøyaktig, åpen og samarbeidsvillig person som har evne til å utføre arbeid både selvstendig og i team.

Det blir lagt vekt på forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt han fokus på rasjonell og effektiv produksjon.

Vi tilbyr

 • gode utviklingsmuligheter
 • godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljø
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn vurderes etter erfaring, kompetanse og intern lønnsstruktur
 • pt personalbillett med VYs tog

Kontaktpersoner

John Morten Laugsand
Driftsleder Trondheim
Telefonnummer: 91672515

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger