Signalmontør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. mai, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Sørlandsbanen Vest har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av infrastrukturen på strekningen Kristiansand - Stavanger. Sørlandsbanen Vest har ledig stilling som signalmontør.

Som signalmontør utfører du vedlikehold, retter feil og monterer ulike typer signalanlegg. Du vedlikeholder kabelanlegg, monterer kabler i
utstyr, koblingsskap og tekniske rom, monterer, vedlikeholder og retter feil på mekanisk og elektromekanisk
utstyr i og ved sporet.

Bane NOR skiller ut drifts- og vedlikeholdsoppgaver i eget selskap, Spordrift AS. Stillingen vil fra 01.07.19 tilhøre Spordrift AS.

Stasjoneringssted for stillingen er Stavanger

 Arbeidsoppgaver

 • kontroll, vedlikehold, revisjon og reparasjoner knyttet til signalanleggene
 • delta i beredskapsvakt
 • medvirke til at helse, miljø og sikkerhet (HMS) blir ivaretatt
 • se til at arbeidet blir utført iht gjeldende lov-, avtale og regelverk
 • prosjektarbeid og koordinering av oppgaver i samarbeid med andre fagområder

 Søker må være villig til å delta i andre drifts og vedlikeholdsoppdrag etter behov, samt innstilt på reisevirksomhet og turnusarbeid (natt og helg) 

Ønskede kvalifikasjoner

 • fagbrev som signalmontør. Kandidater som avlegger fagprøve i signalfaget våren 2019 kan også søke stillingen. Tilsetting forutsetter da bestått fagprøve
 • førerkort kl B
 • god kjennskap til bruk av dataverktøy
 • god kjennskap til HMS
 • godkjent som hovedsikkerhetsvakt for arbeid i og ved jernbanespor, eller villig til å ta denne godkjenningen
 • gode norskkunnskaper

 Den som tilsettes må være villig til å gjennomføre relevant opplæring og ta relevante godkjenninger. Helseundersøkelse og yrkespsykologisk test for hovedsikkerhetsvakt vil bli gjennomført før tilsetting.

Personlige egenskaper

Vi søker en strukturert, nøyaktig, åpen og samarbeidsvillig person som har evne til å utføre arbeid både selvstendig og i team. Du må identifisere deg med Bane NORs verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Det blir lagt ved på forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper. Du må ha gode kommunikasjons og samarbeidsevner, samt han fokus på rasjonell og effektiv produksjon.

Vi tilbyr

 • gode utviklingsmuligheter
 • godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljø
 • gode pensjons og forsikringsordninger
 • lønn etter gjeldende tariff
 • pt personalbillett med tog

Om du ønsker å reserverer deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom reservasjon ikke tas til følge. 

 

Kontaktpersoner

Erik Magnus Einarsen
Telefonnummer: 91669585

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon