Signalmontør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Sørlandsbanen Øst har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av infrastrukturen på strekningen Nordagutu - Kongsberg og Larvik med sidebaner. Dette innebærer forvaltning av Bane Nors eiendommer, grunn, konstruksjoner og bygninger

Faggruppen Signal er en avdeling i Sørlandsbanen Øst med kjerneoppgaver bestående av drift og vedlikehold av infrastrukturen innen signalanlegg.

Stasjoneringssted: Eidanger

 

Arbeidsoppgaver

 • kontroll, vedlikehold, revisjon og reparasjoner knyttet til signalanleggene
 • delta i beredskapsvakt
 • medvirke til at helse, miljø og sikkerhet (HMS) blir fulgt
 • se til at arbeidet blir utført i iht gjeldende lov- og avtaleverk
 • prosjektarbeid og koordinering av oppgaver i samarbeid med andre fagområder i Bane Nor
 • Søker må også være villig til å delta i andre drifts- og vedlikeholdsoppdrag etter behov, samt innstilt på noe reisevirksomhet og turnusarbeid for natt- og helgearbeid

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • fagbrev som signalmontør. Kandidater som avlegger fagprøve våren 2018 kan også søke stillinge. Tilsetting forutsetter da bestått fagprøve.
 • førerkort klasse B
 • kjennskap til bruk av dataverktøy
 • kjennskap til HMS
 • godkjent som hovedsikkerhetsvakt ved arbeid i og nær jernbanespor
 • gode norskkunnskaper

Den som tilsettes må være villig til å gjennomføre opplæring som fører fram til godkjenning som sikkerhetskontrollør signal, og andre relevante kurs.

Det blir stilt helsekrav til blant annet syn, hørsel og fargesyn. Helseundersøkelsen blir gjennomført i forbindelse med eventuell tilsetting.

 

Personlige egenskaper

Vi søker en strukturert, nøyaktig, åpen og samarbeidsvillig person som har evne til å utføre selvstendig arbeid.

Det blir lagt vekt på forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og ha fokus på rasjonell produksjon.

 

Vi tilbyr

 • gode utviklingsmuligheter
 • godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • god pensjonsordning
 • personalbillett med NSBs tog
 • lønn etter gjeldende tariff.

   

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Bård Øberg
Telefonnummer: 46810003

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon